Ritningsgranskning

Nytt platskontor, ny bevakningslokal, ombyggd reception ?

Det innebär att det skall göras bedömningar och ställas krav utifrån arbetsmiljön innan fastigheten börjar byggas eller ombyggnad påbörjas. Här finns flera regelverk att förhålla sig till främst avseende Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2020:1 om arbetsplatsens utformning men även andra regelverk.

Kursen är 1 dag.

Målgrupp: Fastighetsansvariga, chefer och skyddsombud

Kursen genomförs i samverkan med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd – TYA.

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar