Yrken

BYA är vägen till ett säkert yrke. Vi erbjuder väktare, skyddsvakter och parkeringsvakter ett heltäckande utbildningsprogram av föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal.

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering