Värdetransportör

Värdetransportör

Värdetransportören är en väktare som transporterar värdeföremål eller kontanter från dagskassor,  laddar och servar uttags- och insättningsautomater. Kunderna är oftast affärer, växlingskontor och andra aktörer inom privat och offentlig sektor.

Utbildning

För att få arbeta som värdetransportör krävs väktargrundutbildning samt utbildning i värdetransport.

Först genomförs väktargrundutbildning VU 1, därefter Praktisk yrkesträning (PYT) om minst 160 timmar och avslutningsvis väktargrundutbildning, VU 2. Utbildning i värdetransport (”VÄU”) får genomföras mellan VU1 och PYT eller efter genomförd väktargrundutbildning.

Praktisk yrkesträning (PYT) innebär att deltagaren inom bevakningsföretagets ordinarie verksamhet tränar sin yrkesroll med stöd av en handledare och syftar till att ge deltagaren relevant erfarenhet av praktiskt bevakningsarbete. För att genomföra PYT och VU2 måste personen vara anställd i ett bevakningsföretag.

Tilläggsutbildningar

  • Fortbildning för väktare, genomförs vart 4:e år, 30 timmar (BYA)

KRAV

VU1
9 daga

KRAV

VÄU
5 dagar

KRAV

PYT
160 timmar

KRAV

VU2
5 dagar

FÄRDIG UTBILDNING

VÄRDETRANSPORTÖR

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering