Hundförare

Hundförare

Väktare, ordningsvakt eller skyddsvakt får efter särskilt utbildning för hundförare godkännas att använda hund vid bevakning för att skydda sig själv mot brottsliga angrepp eller för att leta efter obehöriga. Hundar används också av bevakningsföretag för att söka efter sprängämnen.

Utbildning

För att få arbeta som hundförare i bevakningsföretag krävs väktargrundutbildningen, grundutbildning för ordningsvakt eller grundutbildning för skyddsvakt samt utbildning för hundförare.

Efter grundutbildning får en blivande hundförare antas till utbildning för hundförare (HundU).

Vanligtvis utbildas hundförare internt inom det bevakningsföretag som denne är anställd inom. Utbildning för hundförare är 4 dagar.

KRAV

Grundutbildning
för skyddsvakt eller  ordningsvakt eller väktare

KRAV

HundU
4 dagar

FÄRDIG UTBILDNING

HUNDFÖRARE

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering