Sjöfarts och hamnskyddskontrollant

Sjöfarts och hamnskyddskontrollant

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kontroller på personer, bagage och last i syfte att förebygga och förhindra terroristbrott mot hamnanläggningar och fartyg. Arbetet sker under ledning av polisen.

Utbildning

Polismyndigheten genomför grundutbildningen under 10 dagar i autentisk hamnmiljö. Studierna bygger på både teoretiska och praktiska färdighetsövningar.

KRAV

Grundutbildning
10 dagar

KRAV

Förordnande av
Polismyndigheten

FÄRDIG UTBILDNING

 

SJÖFARTS/HAMNSKYDDSKONTROLLANT

 

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering