Säkerhetskontrollant på flygplats

Säkerhetskontrollant på flygplats

Säkerhetskontroller görs i syfte att skydda den civila luftfarten mot olika typer av olagliga handlingar som exempelvis terrorism och sabotage. En säkerhetskontrollant utför säkerhetskontroller av passagerare och flygpersonalens behörighet, samt det de vill ta med sig i samband flygresor. Det görs genom att exempelvis leta efter farliga och förbjudna föremål. Till sin hjälp i arbetet finns oftast metalldetektorer och röntgenmaskiner.

Utbildning

Utbildningens längd är inte reglerad av Transportstyrelsen men tar vanligtvis en hel vecka. I dagsläget sker utbildningen oftast hos den arbetsgivare som erbjuder tjänsten Säkerhetskontrollant. Både utbildning och instruktör ska vara godkända och certifierade av Transportstyrelsen.

KRAV

Skriftlig
ansökan

KRAV

Godkänd
säkerhetsprövning

KRAV

SäkKontrollU
Ca 5 dagar

FÄRDIG UTBILDNING

Säkerhetskontrollant

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering