Butikskontrollant

Butikskontrollant

Butikskontrollanten är en väktare som arbetar med att förebygga och ingripa mot stölder i butiksmiljö. De kan arbeta i uniform men får till skillnad mot de flesta andra bevakningstjänster även arbeta i civila kläder. Risken för våld och hot ställer höga krav på individens förmåga att läsa av situationer och personer innan eller i samband med ett ingripande.

Utbildning

För att få arbeta som butikskontrollant krävs väktargrundutbildning samt tilläggsutbildning för butikskontrollant.

Först genomförs väktargrundutbildning VU 1, därefter genomför deltagaren Praktisk yrkesträning (PYT) om minst 160 timmar och avslutningsvis genomförs väktargrundutbildning, VU 2.  Utbildning för butikskontrollanter (BKU) får genomföras mellan VU1 och PYT eller efter genomförd väktargrundutbildning.

Praktisk yrkesträning (PYT) innebär att deltagaren inom bevakningsföretagets ordinarie verksamhet tränar sin yrkesroll med stöd av en handledare och syftar till att ge deltagaren relevant erfarenhet av praktiskt bevakningsarbete. För att genomföra PYT och VU2 måste personen vara anställd i ett bevakningsföretag.

Tilläggsutbildningar

  • Utbildning i Expanderbar batong, 10 tim (BYA)

KRAV

VU1
9 dagar

KRAV

BKU
4 dagar

KRAV

PYT
160 timmar

KRAV

VU2
5 dagar

FÄRDIG UTBILDNING

BUTIKSKONTROLLANT

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering