Parkeringsvakt

Parkeringsvakt

Parkeringsvakten kan ha som uppgift att kontrollera att parkeringsbestämmelser följs, skriva ut parkeringsanmärkningar samt serva parkeringsautomater. En parkeringsvakt kan arbeta ensam eller tillsammans med kollega, till fots eller med bil. För parkeringsövervakning på kommunal mark, krävs av polismyndigheten föreskriven utbildning.

Utbildning

Utbildningen till parkeringsvakt är 18 dagar och är indelad i tre delar.

  • OPV del 1, fem dagar teoretisk undervisning
  • OPV del 2, två veckor praktik som parkeringsvakt tillsammans med utsedd handledare
  • OPV del 3, fem dagar och består av teoretisk undervisning

KRAV

OPV del 1
5 dagar

KRAV

OPV del 2
Praktik, 64 tim

KRAV

OPV del 3
5 dagar

FÄRDIG UTBILDNING

PARKERINGSVAKT

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering