Ordningsvakt

Ordningsvakt

En ordningsvakt medverkar, tillsammans med Polisen, till att upprätthålla ordning på allmän plats. Vanliga arbetsplatser är idrottsevenemang, kollektivtrafiken, sjukhus och köpcentrum där de säkerställer laglydighet och ordning.

Polisen är förmän till ordningsvakterna och ordningsvakterna är i princip polisens högra hand i ovanstående yrkesbeskrivning. Därför har ordningsvakter mer långtgående befogenheter än en väktare. De får bland annat avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta den som stör den allmänna ordningen, utgör ett hot mot denna eller om det behövs för att avstyra en straffbelagd handling.

Utbildning

Grundutbildning för ordningsvakt genomförs av Polismyndigheten och utbildningens längd är 10 dagar.

Tilläggsutbildningar

  • Säkerhetskontrollant i domstol, 16 tim (Polismyndigheten)
  • Ordningshållning på arena, 30 tim (Polismyndigheten)
  • Fortbildning, vart 3:e år, 20 tim (Polismyndigheten)

KRAV

Person- och
lämplighetstest

KRAV

Fysiska
tester

KRAV

Grundutbildning
11 dagar

KRAV

Förordnande av
Polismyndigheten

KRAV

ORDNINGSVAKT

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande

Försvarsmakten, samverkan och validering