Väktare och Soldat

Försvarsmakten och BYA

Läs Foldern; Väktare på heltid – Soldat på deltid
Sök lediga tjänster; Lediga tjänster
Anmäl intresse; Anmäl här (endast soldater och anställda i Försvarsmakten)
Nytt samarbete mellan Försvarsmakten och bevakningsbranschen Klicka här

Tillsammans stärker vi;

  • Sveriges försvar
  • Säkerheten i samhället
  • Vår långsiktiga kompetensförsörjning
  • Din karriär


Bakgrund;

Försvarsmakten har, genom avsiktsförklaringen med BYA, inlett ett samarbete med bevakningsbranschen. Samarbetet omfattar hel- och deltidstjänstgörande personal samt hemvärnssoldater och syftar till att stärka Försvarsmaktens och bevakningsbranschens långsiktiga kompetensförsörjning.
Försvarsmakten och BYA framträdde gemensamt på Skyddsmässan SKYDD 2016 (och 2018) i syfte att påbörja rekryteringen för att erhålla en långsiktig kompetensförsörjning.

Aktuellt läge;
BYA och Försvarsmakten har utarbetat grunden för hur rekryteringen skall gå till i praktiken.
I stort kan detta i första skedet beskrivas med att vi öppnar upp våra kommunikationskanaler och sprider information om möjligheten.

I första skedet så ges soldater/sjömän/hemvärnsmän möjlighet att söka till ett bevakningsföretag genom BYA. Antagna genomgår väktarutbildning med lön enligt kollektivavtal och kan sedan tjänstgöra som GSS/T (eller hemvärnsmän) och har sin huvudanställning på ett bevakningsföretag.
Rutiner och arbetsmetoder för detta byggs parallellt i det första skedet så att samarbetet kan förfinas och utvecklas utefter båda organisationernas behov och krav.

Krav för att bli väktare;
Väktaren är en viktig samhällsresurs som arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för sina kunder och för allmänheten. Väktarens främsta uppgift är att förebygga och förhindra brand, brott och olyckor. Detta gör väktaren genom att upptäcka, åtgärda och rapportera brister och avvikelser. Läs mer om olika vägar in i yrket och krav Läs mer här

Valideringen av den militära skyddsvaktsutbildningen;

GU 2016 eller senare

Den som med godkänt resultat genomfört skyddsvaktsutbildning under GU 2016 eller senare (och utbildningen är max 5år) får valideras som skyddsvakt. Styrks med utbildningsbevis som finns under Emilia>Jobbstöd>Utbildning>Utbildningspaket>UP skyddsvakt (i undantagsfall kan genomförd GU 2016-2018 styrkas på annat sätt)

Militär skyddsvaktsutbildning efter 2010 eller senare

Den som efter 2010 med godkänt resultat (ej äldre än fem år) med godkänt resultat genomgått militär skyddsvaktsutbildning, får godkännas som skyddsvakt efter prövning om han eller hon med godkänt resultat genomgått föreskriven förkortad grundutbildning enligt bilaga 2 i polisens föreskrift PMFS 2017:9, FAP 694-1. Utbildning 4dgr av BYA.Militär skyddsvaktsutbildning intygas genom utbildningsbevis eller annat intyg från lägst skyddsvaktsexaminator eller plutonchef/motsv. Skyddsvaktsbevis är inte giltigt då det saknas uppgifter om när utbildningen genomfördes.

Rekrytering via Försvarsmakten och utbildningsplatser;

För mer information: jim.persson@bya.se

Arbete med väktargrundutbildning

Väktare med krav på tilläggsutbildning

Arbete som sker med stöd av särskilt förordnande