Kurser

BYA är vägen till ett säkert yrke. Vi erbjuder väktare, skyddsvakter och parkeringsvakter ett heltäckande utbildningsprogram av föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal.

Väktarutbildningar

Väktargrundutbildning del 1 (VU1)

Väktargrundutbildning, del 1 (VU1) är första steget för att bli väktare. VU1 genomförs under 9 dagar och omfattar 91 lektionstimmar, varav 88 lektionstimmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar är en utökning som beslutats...

Väktargrundutbildning, VU1 för privatperson

Är du privatperson och vill bli väktare? Väktargrundutbildning, VU 1 är första steget för att bli väktare. Som privatperson kan du efter ansökan, personlighetstest och en intervju köpa din VU1 utbildning hos BYA. Läs mer om innehållet i...

Väktargrundutbildning del 2 (VU2)

VU2, Väktargrundutbildning, del 2 Väktargrundutbildning, del 2 (VU2) är andra delen i utbildningen för att bli väktare. VU2 genomförs under 5 dagar och omfattar 49 lektionstimmar, varav 40 timmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga...

Expanderbar batong

Väktare får efter särskild utbildning utrustas med expanderbar batong. Efter genomförd tilläggsutbildning får kursdeltagaren under tjänstgöring som väktare behörighet att bära expanderbar...

Fortbildning väktare/värde

Värdeväktare ska för att behålla sin behörighet att utföra värdetransport (bevakning) genomgå Fortbildning vart 4:e år. Innehållet i denna fortbildning är specialiserad efter behovet hos värdetransportörer. Ämnesval och omfattning är ett koncentrat...

Fortbildning för väktare

Fortbildning för väktare Väktare ska för att behålla sin behörighet att utföra bevakning genomgå Fortbildning vart 4:e år. Fortbildning omfattar 30 lektionstimmar och är obligatorisk för att väktare ska behålla behörighet att utföra bevakning....

Fortbildning väktare distans med praktisk dag

Fortbildning väktare distans med praktisk dag omfattar 30 lektionstimmar och är obligatorisk för att väktare ska behålla behörighet att utföra bevakning. Kursen bygger på ett aktuellt koncentrat från väktargrundutbildningen. Två teoretiska dagar...

Skyddsvaktsutbildningar

Övriga utbildningar

Butikskontrollantutbildning

För att utföra butikskontroll krävs Väktargrundutbildning samt särskild utbildning för butikskontrollanter. Väktare som utför bevakning och skyddar varor som säljs i butiker mot brott kallas butikskontrollanter. Under utbildningen för...

Krisutbildning

Hos oss i bevaknings- och säkerhetsföretagen ställs extra krav på kompetens för situationer som kan leda till stor anspänning hos våra medarbetare. Det kan vara i samband med våld och hot, det kan vara vid brand och det kan vara i situationer där...

Ritningsgranskning

Nytt platskontor, ny bevakningslokal, ombyggd reception ? Det innebär att det skall göras bedömningar och ställas krav utifrån arbetsmiljön innan fastigheten börjar byggas eller ombyggnad påbörjas. Här finns flera regelverk att förhålla sig till...

Utbildning i pepparspray för personskyddsväktare

Som ett alternativ till skjutvapen kan en personskyddsväktare efter särskild utbildning och vapenlicens utrustas med OC-spray (pepparspray). Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Eftersom kursdeltagare som en del i utbildningen själva...

Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning (OPV)

För att arbeta som parkeringsvakt på kommunal mark erfordras grundutbildning för parkeringsvakter (OPV). Parkeringsvakten har som uppgift att kontrollera att parkeringsbestämmelser följs, skriva ut parkeringsanmärkningar samt serva...

Värdetransportutbildning

Utbildning i värdetransport är en särskild utbildning för väktare som ska transportera och skydda sedlar, mynt eller egendom. För att väktare ska få utföra värdetransport krävs att han eller hon utöver väktargrundutbildning har genomgått utbildning...

Föreståndarutbildning

För att bli föreståndare för ett auktoriserat bevakningsföretag krävs dokumenterad erfarenhet av bevakning samt särskild utbildning för föreståndare. Föreståndare är en person som är ansvarig för ett auktoriserat bevakningsföretags verksamhet....

Arbetsmiljöutbildningar

Praktisk arbetsmiljö (PAM)

Utbildningen är en grundutbildning i arbetsmiljö och vänder sig till chefer och tjänstemän med tilldelade arbetsmiljöuppgifter, samt till skyddsombud som är valda och utsedda av Transportarbetareförbundet. Kursens innehåll baseras på det...

Komplettering PAM Distans

Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud som har genomgått BYA’s Introduktionskurs i arbetsmiljö, samt kursen Fördjupning i arbetsmiljö på distans. Kursen syftar till att ge deltagaren ytterligare kunskaper i arbetsmiljö och ge deltagaren...

Uppdragsutbildning – AFG

Utbildning vänder sig till personer som arbetar som gruppledare i auktoriserade bevakningsföretag. Under utbildningen ligger ett tydligt fokus på gruppledarrollen och de praktiska arbetsmiljökunskaper som krävs. Kursen bygger på ett aktivt...

Komplettering AFG Distans

Kursen vänder sig till gruppledare som har genomgått BYA’s Distansutbildning i arbetsmiljö för gruppledare. Kursen syftar till att ge deltagaren ytterligare kunskaper i arbetsmiljö och ge deltagaren möjlighet att få ett utbildningsbevis som...

Introduktion i Arbetsmiljö på distans

Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud som av olika anledningar inte har möjlighet att närvara fysiskt på kurs under pandemin, och syftar till att ge deltagaren tillräckliga kunskaper för att komma igång med arbetsmiljöarbetet....

Fördjupningskurs i arbetsmiljö på distans

Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud som har genomgått BYA’s Introduktionskurs i arbetsmiljö på distans. Kursen syftar till att ge deltagaren ytterligare kunskaper att hantera vanligt uppkomna arbetsmiljöfrågor. Undervisningen är...

Distansutbildning i arbetsmiljö för gruppledare

Kursen vänder sig till gruppledare i bevakningsbranschen. Avsikten med kursen är att trots rådande situation ge gruppledare kompetens att medverka och samverka i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Undervisningen är...

Riskhantering

Utbildning ger kursdeltagare grunder i riskanalyser och aktivt riskhanteringsarbete. Utbildningen syftar till att kursdeltagaren känna sig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att...

Riskhantering – Distans

Kursens övergripande mål Efter kursen ska Du känna Dig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa....

Arbetslivsinriktad Rehabilitering & arbetsanpassning

Utbildningen vänder sig till Chefer/arbetsledare, fackliga företrädare, personalspecialister, skyddsombud och övriga medarbetare som i sin funktion arbetar med eller förväntas arbeta med rehabiliteringsfrågor. Den här kursen ger kunskap om hur det...

Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

Utbildning i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den riktar sig till skyddsombud och chefer som vill ha ökad insikt om föreskrifterna och vad de innebär. Utbildningen är framtagen för att främja samverkan på...

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max