Butikskontrollantutbildning

För att utföra butikskontroll krävs Väktargrundutbildning samt särskild utbildning för butikskontrollanter.

Väktare som utför bevakning och skyddar varor som säljs i butiker mot brott kallas butikskontrollanter. Under utbildningen för butikskontrollanter får kursdeltagare en fördjupad kunskap arbete i butiksmiljöer, bevakningsjuridik, bevakningstjänst, rapportering och konflikthantering.

Mål

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna utföra verksamhetsslaget butikskontroll på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilken veckodag ämnet självskydd kommer att genomföras vid kursstarten.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Endast den som är behörig att utföra arbete som väktare eller genomgår utbildning i särskild ordning enligt FAP 573-1, 7 kap. 2 § 3 st. får antas till utbildningen. Vilket innebär att kursdeltagaren lägst ska genomgått VU1 med godkänt resultat alternativt ha genomgått fullständig väktargrundutbildning.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt fyra dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Ta med till kursen

-Träningskläder för att kunna genomföra en heldags självskyddsutbildning

 

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 6000:-

Avbokningsavgift: 2000:-

Kursinnehåll

Butikskontroll 2 tim

Bevakningsjuridik 10 tim

Dokumentationsskyldighet 4 tim

FAP 400-3 4 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Bevakningsteknik 8 tim

Prov 4 tim


Utbildningen omfattar 40 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:10 FAP 573-1 Version 794

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar