Väktargrundutbildning VU1

Väktargrundutbildning, del 1 (VU1) är första steget för att bli väktare.

VU1 genomförs under 9 dagar och omfattar 91 lektionstimmar, varav 88 lektionstimmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar är en utökning som beslutats av branschens parter. Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren genomföra Praktisk Yrkesträning (PYT) som ska utföras i minst 160 timmar under en period om högst 4 månader. Efter genomförd praktisk yrkesträning får kursdeltagaren antas till Väktargrundutbildning, del 2 (VU2).

MÅL

Deltagaren skall efter genomförd utbildning under handledning kunna utföra traditionella bevakningstjänster på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

SCHEMA

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilka veckodagar självskydd och brand kommer att genomföras vid kursstarten.

KURSFAKTA

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 9 dagar med uppehåll för helg. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

TA MED TILL KURSEN

– Träningskläder för att kunna genomföra en heldags självskyddsutbildning
– Oömma och varma kläder att använda vid brandövning utomhus

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Gymnasiebetyg lägst E i kursen Svenska 1, 100p eller motsvarande betyg i äldre system.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 4500:-

Kursinnehåll

Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet 8 tim

Bevakningsjuridik 16 tim

Arbetsmiljö 2 tim

Bevakningstjänst 10 tim

Tekniska hjälpmedel 8 tim

Brand 10 tim

Yrkesetik och moral 8 tim

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 4 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Handfängsel 4 tim

Akutsjukvård 6 tim

Skriftligt och praktiskt prov 4 tim


Utbildningen omfattar 88 lektionstimmar och genomförs i enlighet med bilaga 1 i PMFS 2017:10

FAP 573-1.

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar