Expanderbar batong

Väktare får efter särskild utbildning utrustas med expanderbar batong.

Efter genomförd tilläggsutbildning får kursdeltagaren under tjänstgöring som väktare behörighet att bära expanderbar batong.

Mål

Deltagaren ska efter utbildningen ha god färdighet i att använda expanderbar batong, kunskap i konflikthantering och kommunikation och kunskap om de medicinska risker som följer med slag från en expanderbar batong.

Schema

Kursen pågår mellan 08.00-17.00

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under en dag. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Ta med till kursen

-Träningskläder för en hel dags batongutbildning. Vi rekommenderar även att ta med egna handskar eftersom övningarna sliter på händerna

 

FÖRKUNSKAP- OCH ANTAGNINGSKRAV

Deltagaren ska ha genomgått fullständig väktargrundutbildning.

KRAV FAP 573-1 Expanderbar batong får bäras av väktare som:

– med godkänt resultat har genomgått föreskriven utbildning i expanderbar batong enligt bilaga 8 eller
– är behörig att bära expanderbar batong i en bevakningsfunktion som sker med stöd av förordnande eller särskilt godkännande som myndighet meddelat i enlighet med definitionen i 1 kap. 1 §.

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 2000:-

Avbokningsavgift: 500:-

Kursinnehåll

Juridiska lagstöd för våldsanvändning

Batongens konstruktion

Kommunikation och konflikthantering

Medicinska risker

Batongtekniker

Kompetensprov


Utbildningen omfattar 10 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av

PMFS 2017:10 FAP 573-1. Version 795

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar