Förkortad utbildning för skyddsvakt

Kursen är 4 dagar och är en förkortad grundutbildning för skyddsvakter som vänder sig till den som arbetar som väktare eller ordningsvakt och ska vidareutbilda sig till skyddsvakt samt till den som har genomgått militär skyddsvaktsutbildning och ska utföra arbete som skyddsvakt i ett auktoriserat bevakningsföretag.

Kursen uppfyller kraven Polismyndighetens föreskrift PMFS 2017:9, FAP 694-1. Den som är behörig att utföra arbete väktare, ordningsvakt eller med godkänt resultat genomgått av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter 2010 får antas till denna utbildning.

Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren behörig att ansöka till Länsstyrelsen om att bli godkänd som skyddsvakt.

Mål

Deltagarna ska efter utbildningsmomentet på ett rättssäkert sätt kunna utföra bevakning som skyddsvakt samt kunna fatta beslut om och använda skyddsvaktens tvångsmedel i en känd situation.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 4 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Ta med till kursen

-Oömma kläder för att kunna genomföra en dags praktiska övningar

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

– Giltig väktargrundutbildning alternativt,
– Giltig ordningsvaktsutbildning alternativt,
– Genomfört av Försvarsmakten föreskriven utbildning för skyddsvakt efter 2010

 

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 6600:-

Avbokningsavgift: 2000:-

Kursinnehåll

Introduktion 1 tim

Juridik 16 tim

Risk- och Hotbildsanalys 4 tim

Bevakningstjänst 8 tim

Beslutsträning 4 tim

Praktisk övning 4 tim

Skriftligt- och praktiskt prov 3 tim


Utbildningen omfattar 40 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i PMFS 2017:9, FAP 694-1 Version 790

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar