Utbildning i pepparspray för skyddsvakt

Som ett alternativ till andra tvångsmedel kan en skyddsvakt efter medgivande av Länsstyrelsen utrustas med OC-spray (pepparspray).

Skyddsvakt kan efter utbildningen på tillstånd av Länsstyrelsen att bära OC-spray. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Eftersom kursdeltagare som en del i utbildningen själva under kontrollerade former får OC-spray droppat i ett öga kan deltagaren under utbildningen uppleva smärta vilket kan medföra förhöjd stressnivå.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna ange de regler som styr skyddsvakts användande av OC-spray och hur avrapportering ska ske. Känna till vilken effekt som OC-spray kan orsaka, risker för sekundär spridning och kontaminering, och etiska och andra konsekvenser av användningen av OC spray. Ha praktisk förmåga att använda OC-spray och erfarenheter av effekterna av exponering.

Schema

Kursen genomförs mellan 08.00 och 17.00

Kursfakta

Kursen genomförs över hela landet men enbart som uppdragsutbildning. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Endast den som med godkänt resultat har genomgått grundutbildning eller Fortbildning för skyddsvakt enligt FAP 694-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen.

KURSDELTAGARE TÄNK PÅ ATT

– Syn och andning påverkas och vissa symptom kan kvarstå en tid efter utbildningen
– Det kan det vara olämpligt att köra bil från övningsplatsen
– Om du kontaktlinser eller nyligen genomgått någon form av ögonoperation så bör du ta kontakt med din läkare för samråd innan kursstart

ARBETSGIVARE TÄNK PÅ ATT

– Kontrollera i förväg att de deltagare som du anmäler till utbildningen är fullt friska
– Inventera dom eventuella problem som kan uppstå under kursen
– Kontrollera att deltagaren har förstått ovanstående information

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 2000:-

Avbokningsavgift: 500:-

Kursinnehåll

Juridik 2 timmar

Teknik och taktik 2 timmar

Praktisk övning 4 timmar


Utbildningen omfattar 10 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:9, FAP 694-1, bilaga 3

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar