Föreståndarutbildning

För att bli föreståndare för ett auktoriserat bevakningsföretag krävs dokumenterad erfarenhet av bevakning samt särskild utbildning för föreståndare.
Föreståndare är en person som är ansvarig för ett auktoriserat bevakningsföretags verksamhet. Föreståndaren ansvarar för att bevakningsföretagets verksamhet bedrivs sakkunnigt omdömesgillt och i enlighet med god sed inom bevakningsbranschen. Efter genomgången utbildning kan en kursdeltagare med dokumenterad erfarenhet bli godkänd av Länsstyrelsen att arbeta som föreståndare för ett bevakningsföretag.

Mål

Deltagaren ska få kunskap om lagkrav för auktoriserade bevakningsföretag och kunskaper om föreståndarens ansvar för att företagets verksamhet utförs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, i överensstämmelse med god sed. Kunskap om arbetsrätt, rättsvårdande myndigheter, bokföringsskyldighet, årsredovisning samt skyldigheter att betala skatt.

Kursfakta

Kursen genomförs på BYA i Kista (se kommande kurser) och som beställningskurs i övriga delar av landet. Kursen pågår under sammanlagt fyra och en halv dag. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

– Kursen är öppen för medarbetare i medlemsföretag anslutna till Säkerhetsföretagen
– Kursen är öppen för blivande föreståndare i nystartade företag utan medlemskap i Säkerhetsföretagen

Schema

Dag 1 08.00-17.00
Dag 2 08.00-17.00
Dag 3 08.00-17.00
Dag 4 08.00-17.00
Dag 5 08.00-12.00

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 6600:-

Avbokningsavgift: 2500:-

Kursinnehåll

Regler som styr bevakningsföretagens bevakningsverksamhet 16 tim

Föreståndarens roll & ansvar 6 tim Arbetsrätt 6 tim

Samhällets rättsvårdande myndigheter 4 tim

Redovisning och skatterätt 8 tim

Prov 4 tim


Utbildningen omfattar 44 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av Polismyndigheten, PMFS 2017:10, FAP 573-1. Version 804

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar