Offentligrättslig parkeringsvaktsutbildning (OPV)

För att arbeta som parkeringsvakt på kommunal mark erfordras grundutbildning för parkeringsvakter (OPV).

Parkeringsvakten har som uppgift att kontrollera att parkeringsbestämmelser följs, skriva ut parkeringsanmärkningar samt serva parkeringsautomater. En person som ska förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. ska ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § FAP 759-1.

Utbildningen är 18 dagar och består av tre delar:

OPV del 1, fem dagar teoretisk undervisning
OPV del 2, två veckor praktik som parkeringsvakt tillsammans med utsedd handledare
OPV del 3, fem dagar och består av teoretisk undervisning

För tillträde till OPV del 3 krävs 64 timmars handledarledd praktik som genomförs på parkeringsvaktens företag. Praktiken ska ledas av en erfaren och lämplig parkeringsvakt.

Mål och syfte

Deltagarna ska efter genomförd kurs på ett rättssäkert sätt kunna utföra parkeringsövervakning och fatta beslut om och utfärda parkeringsanmärkningar på såväl gatu- som tomtmark. Syftet med kursen är att deltagaren ska kunna förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.

Schema

Kursen är indelad i tre delar. Del 1 och del 3 är vardera 5 dagar och består av kursledarledd undervisning hos BYA. Del 2 består av två veckor handledarledd praktik på företaget. Start och sluttider: OPV del 1 start 08.00 slut 17.00, OPV del 3 start 08.00 slut 17.00 förutom sista dagen då sluttiden är 15.30.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser). Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Ta med till kursen

-Träningskläder och gymnastikskor för inomhusbruk för att kunna genomföra en halv dags självskyddsutbildning samt oömma kläder att använda vid praktisk övning.

 

Antagningskrav

För tillträde till OPV del 3 krävs att deltagaren kan uppvisa ett intyg om genomförd praktik omfattande minst 64 klocktimmar samt från sin chef samt en checklista med kontrollpunkter som fyllts i av dennes handledare.

 

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 5000:-

Kursinnehåll

Yrkesetik 5 tim

Juridik 32 tim

Akutsjukvård 5 tim

Olaga diskriminering och mänskliga beteenden 2 tim

Konflikthantering med kommunikation 8 tim

Problemorienterat arbete/förebyggande arbete 8 tim

Myndigheters roller 4 tim

Rapportering 21 tim

Arbetsmiljö 3 tim

Facklig information 2 tim

Praktik med handledning 8 dagar

Kunskapsprov 5 tim


Utbildningen uppfyller kraven som ställs i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, RPSFS 2002:1 FAP 759-1 bilaga 1. Version 818 samt utökning med 6 tim som beslutats av bevakningsbranschens parter.

Med timme avses lektionstimme om 45 minuter

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar