Uppdragsutbildning – AFG

Utbildning vänder sig till personer som arbetar som gruppledare i auktoriserade bevakningsföretag.

Under utbildningen ligger ett tydligt fokus på gruppledarrollen och de praktiska arbetsmiljökunskaper som krävs. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Mål

Ge kursdeltagaren goda kunskaper i arbetsmiljö för gruppledare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, baserat på det systematiska arbetsmiljöarbetet

Kursavgift

– Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter
– Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag

Logi

Utbildningen genomförs som internatkurs. Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.

Kursinnehåll
Arbetsmiljölagen med föreskrifter
Gruppledarens roll i arbetsmiljöarbetet
Psykosociala aspekter på arbetsmiljön
Första hjälpen och krishantering
Hantering olycka, tillbud och arbetsskador
Alkohol och droger i arbetslivet
Samverkan med skyddsombud

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar