Distansutbildning i arbetsmiljö för gruppledare

Kursen vänder sig till gruppledare i bevakningsbranschen. Avsikten med kursen är att trots rådande situation ge gruppledare kompetens att medverka och samverka i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Undervisningen är interaktiv och sker i realtid.

Kursen hjälper deltagaren att förstå sin roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Deltagaren lär sig hur man snabbt hittar i lag och vanligt förekommande föreskrifter och får kännedom om några av de vanligast förekommande arbetsmiljöriskerna samt lär sig hur en enkel riskbedömning går till. I kursen kommer även deltagaren att lära sig att utföra en inledande krishantering. Efter kursen kommer deltagaren även att förstå vikten av att lyfta organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, samt vikten av att allt detta sker i samverkan.

För att få kompetens motsvarande den ordinarie fysiska kursen AFG – Arbetsmiljö för gruppledare krävs att man även går distanskursen Komplettering AFG distans

KURSAVGIFT

Kursen är kostnadsfri för BYA:s medlemsföretag och finansieras via serviceavgifter. Avbokningsavgift tas ut för deltagare som ej avanmält sin bokning.

Genomförande

Deltagaren behöver tillgång till: en avskild plats, en egen dator med kamera, mikrofon, stabil internetuppkoppling och en uppdaterad webbläsare.

Kursanmälan

görs i BYA Online. Deltagaren behöver ha lagt upp sin e-postadress i den egna profilen på BYA Online så att en länk till utbildningen och instruktioner för hemuppgift kan skickas

OBS

Denna kurs ersätter inte AFG, utan ger gruppledaren översiktlig kunskap för att medverka i arbetsmiljöarbetet. Deltagaren kommer att behöva komplettera denna kurs för att tillgodoräkna sig en komplett AFG.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 1500:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

* Roller i arbetsmiljöarbetet

* Lagar & regler inkl. SAM

* Arbetsmiljö i branschen

* Riskhantering

* Organisatorisk och social arbetsmiljö

* Kamrat- och krisstöd


Kursen omfattar totalt 3 halvdagar + hemuppgift 14 tim

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar