Komplettering PAM Distans

Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud som har genomgått BYA’s Introduktionskurs i arbetsmiljö, samt kursen Fördjupning i arbetsmiljö på distans. Kursen syftar till att ge deltagaren ytterligare kunskaper i arbetsmiljö och ge deltagaren möjlighet att få ett utbildningsbevis som motsvarar grundutbildning PAM – distans. Undervisningen är interaktiv och sker i realtid.

Kursen fokuserar bland annat på hur du som chef och skyddsombud kan arbeta förebyggande med ergonomi och hälsa. Du kommer även att få kunskaper i att hantera konflikter på arbetsplatsen, samt hur en skyddskommitté arbetar. Kursen startar med en kort repetition av de grundläggande delarna i SAM, OSA och regelverk. I kursen kommer vi även att genomföra ett lite större grupparbete som behandlar några av de arbetsmiljöutmaningar chefer och skyddsombud kan ställas inför. Hela kursen genomsyras av att allt arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan.

Kursen är uppdelad på två halvdagar i följd.

Dag 1: 13.00 -17.00

Dag 2: 09.00 -13.00

Total kurstid beräknas till ca 8h.

OBS! Denna kurs är en fortsättning på kurserna Introduktion i arbetsmiljö, samt Fördjupning i arbetsmiljö och har detta som förkunskapskrav.

Om deltagaren vill boka plats på kursen i samband med att kurserna Introduktion i arbetsmiljö och Fördjupning i arbetsmiljö bokats, kontakta BYA kontakt@bya.se

De som har genomgått kurserna Introduktion i arbetsmiljö och Fördjupning i arbetsmiljö har möjlighet att gå kursen Komplettering PAM för att få ett utbildningsbevis för en komplett grundutbildning, PAM – Distans.

Kursen är kostnadsfri för BYA:s medlemsföretag och finansieras via serviceavgifter. Avbokningsavgift tas ut för deltagare som ej avanmält sin bokning.

Kursen innehåller:

  • Kort repetition av innehållet i kurserna Introduktion och fördjupning
  • Skyddskommittéarbete
  • Hälsa och Ergonomi
  • Grupparbete
  • Hantera konflikter på arbetsplatsen
  • Skyddsutrustning

Observera!

Denna kurs är en fortsättning på kurserna Introduktion i arbetsmiljö, samt Fördjupning i arbetsmiljö och har detta som förkunskapskrav.

Kursavgift / avbokning

Kursen är kostnadsfri för BYA:s medlemsföretag och finansieras via serviceavgifter. Avbokningsavgift tas ut för deltagare som ej avanmält sin bokning.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 1500:-

Kursinnehåll

Kort repetition av innehållet i kurserna Introduktion och fördjupning

Skyddskommittéarbete

Hälsa och Ergonomi

Grupparbete

Hantera konflikter på arbetsplatsen

Skyddsutrustning 

  

Total kurstid beräknas till ca 8h.

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar