Väktargrundutbildning VU2

VU2, Väktargrundutbildning, del 2
Väktargrundutbildning, del 2 (VU2) är andra delen i utbildningen för att bli väktare.

VU2 genomförs under 5 dagar och omfattar 49 lektionstimmar, varav 40 timmar är föreskrivna av Polismyndigheten och övriga lektionstimmar har beslutats av branschens parter. Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren behörig att självständigt utföra bevakning i rollen som väktare. Innan VU2 påbörjas måste kursdeltagaren först ha genomfört VU1 samt Praktisk yrkesträning (PYT).

Mål

Deltagaren skall efter genomförd utbildning utan handledning kunna utföra traditionella bevakningstjänster på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilken veckodag självskydd kommer att genomföras vid kursstarten.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 5 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

– Godkänd Väktargrundutbildning, VU1
– Genomförd Praktisk yrkesträning (PYT) minst 160 timmar under högst 4 månader efter godkänd Väktargrundutbildning, VU1

Praktiskt yrkesträning

För att få tillträde till väktargrund­utbildning, VU2 krävs att kursdeltagaren genomfört Praktisk yrkesträning (PYT) i minst 160 timmar under max 4 månader. PYT ska genomföras i ett bevakningsföretags ordinarie verksamhet, i syfte att ge deltagaren relevant erfarenhet av bevakningsarbete. För att få genomföra praktisk yrkesträning måste man ha fyllt 18 år.

Ta med till kursen

-Träningskläder för att kunna genomföra en halvdag självskyddsutbildning
-BYA handbok för väktare samt BYA handbok grundförfarande för bevakningspersonal som delades ut under VU 1
-Intyg om genomförd PYT (minst 160 timmar under högst 4 månader) ska medföras till kursstart dag

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 1000:-

Avbokningsavgift: 2500:-

Kursinnehåll

Bevakningsjuridik 8 tim

Bevakningstjänst 8 tim

Konflikthantering & självskydd 8 tim

Arbetsmiljö 8 tim

Rättsvårdande myndigheter 2 tim

Droger 2 tim

Skriftligt och praktiskt prov 4 tim

Praktisk yrkesträning 160 tim


Utbildningen omfattar 50 lektionstimmar samt 160 timmars praktisk yrkesträning. Utbildningen uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:10 FAP 573-1. Version 841

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max