Fortbildning väktare

Fortbildning för väktare
Väktare ska för att behålla sin behörighet att utföra bevakning genomgå Fortbildning vart 4:e år.

Fortbildning omfattar 30 lektionstimmar och är obligatorisk för att väktare ska behålla behörighet att utföra bevakning. Kursen bygger på ett aktuellt koncentrat från väktargrundutbildningen. Kursen är avgiftsfri och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter.

Mål

Deltagaren skall efter genomförd utbildning ha höjt sin egen förmåga inom kunskapsområden som bevakningsjuridik, tillsyn, självskydd och sjukvård.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Kursledaren meddelar vilken veckodag ämnet självskydd kommer att genomföras vid kursstarten.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 3 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Ta med dig

Träningskläder för att kunna genomföra en halv dags självskyddsutbildning.

Förkunskaps och antagningskrav

Behörig att få tillträde till kursen är den som är tidigare genomgått föreskriven grund- eller fortbildning för väktare.

KRAV FAP 573-1

Väktare ska ha genomgått fortbildning med godkänt resultat inom fyra år efter att föregående grund- eller fortbildning genomgicks för att vara behörig att utföra bevakning. En väktare som inte genomgått fortbildning inom föreskriven tid får inte utföra bevakning. Har mer än fyra år men mindre än fem år passerat från det senaste utbildningstillfället ska personen genomgå fortbildning för att på nytt bli behörig att utföra bevakning. Har mer än fem år passerat ska personen gå väktargrundutbildning för att på nytt bli behörig att utföra bevakning.

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 2200:-

Avbokningsavgift: 1500:-

Kursinnehåll

Regler som styr bevakningsföretagets bevakningsverksamhet 3 tim

Bevakningsjuridik 10 tim

Arbetsmiljö 1 tim

Bevakningstjänst 6 tim

Konflikthantering och självskydd 5 tim

Akutsjukvård 5 timUtbildningen omfattar 30 lektionstimmar och genomförs i enlighet med bilaga 2 i PMFS 2017:10,

FAP 573-1.

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar