Grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildning för skyddsvakter är 8 dagar och uppfyller Polismyndighetens föreskrift PMFS 2017:9 FAP 694-1 om utbildning av skyddsvakter för den som saknar förkunskaper. Utöver den föreskrivna tiden har utbildningen förlängts med 2 lektionstimmar facklig information.

Efter godkänd utbildning blir kursdeltagaren behörig att ansöka till Länsstyrelsen om att bli godkänd som skyddsvakt.

Den som är behörig Väktare, Ordningsvakt eller som har genomfört militär skyddsvaktsutbildning efter 2010 ska istället genomföra Förkortad Grundutbildning för Skyddsvakt.

Mål

Deltagarna ska efter utbildningsmomentet på ett rättssäkert sätt kunna utföra bevakning som skyddsvakt samt kunna fatta beslut om och använda skyddsvaktens tvångsmedel i en känd situation. Deltagarna ska vidare även ha erhållit kunskaper som i möjligaste mån motsvarar de förkunskaper som ingår i en väktar- eller och ordningsvaktsutbildning.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Med undantag för en dag som slutar 18.30, kursledaren meddelar vilken dag det blir vid kursstart. De veckodagar som brand och självskydd genomförs meddelas av kursledaren vid kursstart.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 8 dagar med uppehåll för helg. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Ta med till kursen

-Träningskläder för att kunna genomföra en heldag självskyddsutbildning samt oömma kläder att använda vid brandutbildning och praktiska övningar utomhus

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Gymnasiebetyg lägst E i kursen Svenska 1, 100p eller motsvarande betyg i äldre system.

 

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 4000:-

Kursinnehåll

Introduktion 2 tim

Juridik 26 tim

Risk- och hotbildsanalys 5 tim

Bevakningstjänst 8 tim

Brand 5 tim

Yrkesetik och moral 3 tim

Konflikthantering och självskydd 14 tim

Akutsjukvård 6 tim

Beslutsträning 4 tim

Praktisk övning 4 tim

Skriftligt- och praktiskt prov 3 tim


Utbildningen omfattar 80 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i PMFS 2017:9, FAP 694-1. Version 792

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar