Krisutbildning

Hos oss i bevaknings- och säkerhetsföretagen ställs extra krav på kompetens för situationer som kan leda till stor anspänning hos våra medarbetare. Det kan vara i samband med våld och hot, det kan vara vid brand och det kan vara i situationer där vi räddat liv och försökt rädda liv.

Därvid är arbetsgivare och fackförening överens om att BYA skall tillhandahålla en god utbildning för de som kommer eller kan komma att arbeta i företagens kris- och incidentberedskap.

Kursen inleds med en genomgång i grundläggande kriskunskap för att förstå hur människor kan reagera, inför, under och efter en allvarlig händelse. Därefter följer både teori och övning i Psykologisk första hjälpen.

Vidare går vi igenom ansvarigas roller i krisstödet, samt genomför prioriterings- och beslutsövningar. Under kursen prövar vi på en strategisk kris övning och hur man bedömer vem som har behov av professionell hjälp. Kursen avslutas med teoretiska och praktiska övningar i avlastande samtal.

Denna utbildning är krävande och riktar sig till personer i bevaknings- och säkerhetsföretag som kommer att använda dessa kunskaper dvs ha en roll i företagets kris- och incidentberedskap.

Deltagarna förväntas att vara aktiva i alla moment.

Kursledare: Kursen genomförs av legitimerad Psykolog/Psykoterapeut med erfarenhet från samverkan med bevaknings- och säkerhetsföretag.

Kurslängd: 3 dagar (24 timmar)

Kursinnehåll:

  • Krisreaktioner – teori
  • Akuta krisinsatser – teori
  • Psykologisk första hjälp
  • Ansvarigas roll i krisstödet
  • Prioriterings- och beslutsövning, strategisk kris övning
  • Professionell hjälp
  • Avlastande samtal

 

 

Kursanmälan

Kursanmälan sker av behörig i BYA online.

Anmälan skall vara godkänd av berörd chef.

Läs mer

Målgrupp för krisutbildning

Medarbetare som har eller kommer att få en roll i bevaknings- och säkerhetsföretagets kris- och incidentberedskap.

Exempelvis: chefer, arbetsledning, skyddsombud, larmoperatörer i ledningscentral.

Kursavgift och avbokning

Kursen är avgiftsfri i och med att arbetsgivare och fack anser den prioriterad. Den finansieras genom serviceavgifterna i kollektivavtalet.

Dock har vi en avbokningsavgift på 4200 kronor om man anmält någon som inte inte infinner sig.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 4200:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Krisreaktioner – teori

Akuta krisinsatser – teori

Psykologisk första hjälp

Ansvarigas roll i krisstödet

Prioriterings- och beslutsövning, strategisk kris övning

Professionell hjälp

Avlastande samtal


Kursen omfattar totalt 3 dagar.


Kursledare: BrolinWestrell

Anna Niva Leg. psykoterapeut

Per Calleberg Leg. psykolog

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar