Praktisk arbetsmiljö (PAM)

Utbildningen är en grundutbildning i arbetsmiljö och vänder sig till chefer och tjänstemän med tilldelade arbetsmiljöuppgifter, samt till skyddsombud som är valda och utsedda av Transportarbetareförbundet.

Kursens innehåll baseras på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och innehåller bl. a. grundläggande kunskaper i lagar och föreskrifter, organisatorisk och social arbetsmiljö, samverkan samt olycksfall och rehabilitering.

PAM genomförs i tre steg där E-learning PAM är ett förkunskapskrav för att få behörighet till den fysiska PAM. (Fysisk PAM 3+2 dagar)

OBS! Gruppledare hänvisas till AFG – Arbetsmiljö för gruppledare.

Ta med till kursen

Kursdeltagare som utbildningen i rollen som skyddsombud ta med intyg som styrker att du har utsetts till skyddsombud av Svenska Transportarbetareförbundet

Kursavgift

– Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter
– Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag

Logi

Utbildningen genomförs som internatkurs. Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 7704:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Vad är arbetsmiljö?

Roller

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Samverkan

Lagar och Regler

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Riskhantering

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsmiljö/Ekonomi

Ergonomi/Hälsa

Krishantering


Kursen omfattar 5 dagar plus E-learning (Totalt 56 lektionstimmar)

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar