Riskhantering – Distans

Kursens övergripande mål Efter kursen ska Du känna Dig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa.

Det innebär att Du aktivt ska kunna medverka i företagets riskbehandlingsarbete och utföra enkla och normala riskanalyser genom att tillämpa BYA’s 6-stegs modell. OBS! Förkunskapskrav PAM, AFG eller motsvarande. Kursen Introduktion i arbetsmiljö på distans ger även den tillräckliga förkunskaper. Vid ev. frågor kontakta arbetsmiljo@bya.se

Övrig viktig information inför kursstart:

Deltagaren behöver tillgång till en dator med kamera/ljud
Deltagaren behöver ha en uppdaterad webbläsare
Deltagaren behöver ha en stabil internetuppkoppling
För att godkännas på kursen förutsätts 100% närvaro under kursdagen
Deltagarens e-post behöver vara upplagd i BYA Online för att få länk

Anmälan till kursen görs i BYA Online.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 500:-

Kursinnehåll

• Riskhantering i praktiken

- Några viktiga begrepp

• Riskhanteringens process

- Delprocesser och moment

• Riskhanteringens allmänna principer

- Förutsättningar för Riskhantering i Arbetsmiljön (RHA)

• BYAs RHA-modell

- 6-stegs modellen

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar