Arbetsmiljö

BYA Arbetsmiljö har till uppgift att bedriva och främja arbetsmiljöarbetet i bevakningsbranschen. Detta sker genom att tillgodose branschen med ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar, material och rådgivning. Arbetet med att utveckla nya utbildningar, ta fram nya material och projekt för att granska arbetsmiljön pågår ständigt.

När vi på Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd – BYA arbetar med arbetsmiljöfrågorna gör vi det alltid partsgemensamt. Vi har en styrgrupp för det arbete som sker med branschens arbetsmiljöarbete. Ledamöterna i styrgruppen består av fyra representanter från arbetstagarna utsedda av Svenska Transportarbetareförbundet och fyra arbetsgivarrepresentanter utsedda av Säkerhetsföretagen.

Utöver dessa representanter deltar två medarbetare från vår arbetsmiljöenhet i styrgruppens arbete som bla föredragande i olika frågor.

Medarbetare på arbetsmiljöenheten
Våra medarbetare på arbetsmiljöenheten arbetar med en mängd frågor kring arbetsmiljö. Dels de uppdrag de får från styrgruppen, men även löpande såsom omvärldsbevakning av arbetsmiljöområdet, våra arbetsmiljöutbildningar, rådgivning, föredrag, samverkan med myndigheter, samverkan med Prevent och TYA mfl.

Ta gärna kontakt med våra medarbetare som sysslar med arbetsmiljö:

Ronny Fredriksson är enhetschef och nås på telefon 08 – 703 08 23.
Per Martelius är projektledare och utbildningsledare och nås på telefon 08 – 703 08 52.
Bea Baharan-Marjo är projektledare och nås på telefon 08 – 703 08 01.