Arbetsmiljöutbildning

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds arbetsmiljöutbildningar är framtagna i samverkan mellan arbetsgivarna i Säkerhetsföretagen och arbetstagarna i Svenska Transportarbetareförbundet.

Våra arbetsmiljöutbildningar och kurstillfällen hittar du i vår kurskatalog tillsammans med våra yrkesutbildningar.

Men här kan du läsa mer om de specifika utbildningarna kring arbetsmiljö.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Praktisk Arbetsmiljö steg 1 och 2 PAM

Arbetsmiljöutbildning för gruppledare

Distansutbildning i arbetsmiljö för gruppledare

Komplettering AFG Distans

Fördjupningsutbildningar arbetsmiljö

Riskhantering – Distans

Praktisk Rehabilitering

Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

Krisutbildning – krisstöd

Ritningsgranskning

Utbildning för skyddskommittéledamöter

 

Webbinarier

Sömn och nattarbete 11 januari 2022 (genomförd)

Avtrubbning i arbetet 9 februari 2022 (anmälan sker i BYA Online)

Tidigare webbinarier:

Skyddsvästar
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Riskbruk på arbetsplatsen (om alkohol och droger)

 

Om du vill veta mer om våra arbetsmiljöutbildningar

Ta gärna kontakt med oss på BYA om du vill få mer information om utbildningar i arbetsmiljö.

Läs mer

BYA är godkänd arbetsmiljöutbildare av AFA

 Att BYA är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar innebär att anslutna företag (är medlemmar i Säkerhetsföretagen) som anlitar oss för en arbetsmiljöutbildning har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring.

Detta gäller inte de ordinarie kursutbudet från BYA, dessa är huvudsakligen redan betalda genom serviceavgifter och har således ingen kursavgtift, utan enbart uppdragsutbildningar, dvs utbildningar som köps av BYA. Ersättningen betalas i form av stöd för arbetsmiljöutbildning från AFA.

Stöd kan beviljas för:

  • grund- eller vidareutbildning för chefer
  • vidareutbildning för skyddsombud.

Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer. För kursavgift lämnas ersättning upp till maximalt 5 000 kr/person för endagsutbildning, 8 000 kr/person för tvådagarsutbildning och 10 000 kr/person för tredagarsutbildning. Per företag är ersättningstaket 350 000 kr per kalenderår. Stöd för en och samma anställd kan lämnas för högst sex dagar per kalenderår.  Se AFA, så går det till och läs mer och ansök hos AFA.