Praktisk arbetsmiljö steg 1 & 2 (PAM)

Utbildningen är en grundutbildning i arbetsmiljö och vänder sig till chefer, tjänstemän med tilldelade arbetsmiljöuppgifter, samt till skyddsombud som är valda och utsedda av Transportarbetareförbundet.

Kursens innehåll baseras på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och innehåller bl. a. grundläggande kunskaper i lagar och föreskrifter, organisatorisk och social arbetsmiljö samt olycksfall och rehabilitering.

OBS! Gruppledare hänvisas till AFG – Arbetsmiljö för gruppledare.

Ta med till kursen

Kursdeltagare som utbildningen i rollen som skyddsombud ta med intyg som styrker att du har utsetts till skyddsombud av Svenska Transportarbetareförbundet

Kursavgift

– Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter
– Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag

Logi

Utbildningen genomförs som internatkurs. Logi ingår, men måste registreras vid anmälan.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 7704:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Arbetsmiljölagen med föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Ergonomi - Arbetsmiljöekonomi

Olycksfall och rehabilitering

Arbetsmiljöorganisation - Samordningsansvar

Jämställdhet

Inledande krisstöd


Kursen omfattar totalt 6 dagar 48 tim (Steg 1 och steg 2)

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max