Om oss

Bevakningspersonalens viktigaste verktyg ägs av bevakningsföretagen genom arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

BYA:s främsta uppgift är att utveckla bevakningsbranschens yrken. Det gör vi genom att slå vakt om och öka bevakningspersonalens kompetens, samtidigt som vi främjar en god arbetsmiljö, i takt med de förändrade krav som ställs av kunder och samhälle. Verksamheten finansieras genom serviceavgifter som fastställs i kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen (Almega) och Svenska Transportarbetareförbundet samt kursavgifter.

 

BYA har certifierat utbildningsenheten mot standarden ISO 9001:2015 som är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Detta ledningssystem säkerställer att vi ständigt förbättrar och anpassar vår verksamhet för att möta medlemmarnas/kundernas behov.

 

BYA har till uppgift att:

  1. Genom utbildning för anställda inom bevaknings- och säkerhetsföretag grundlägga, vidmakthålla och utveckla hög yrkeskompetens, arbetsmiljö och etik
  2. Utveckla och främja branschens arbetsmiljöarbete
  3. Att tillgodose bevakningsbranschens behov av grundutbildning, fortbildning och övriga utbildningar för bevakningspersonal
  4. Öka kunskapen i samhället om bevakningsbranschen genom opinionsbildning och information samt genom dialog med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare
  5. På nordisk och europeisk nivå marknadsföra svensk bevakningsbransch samt delta i projekt och beslutsprocesser som berör Sverige
  6. Att genom ständiga förbättringar förvalta och utveckla branschens kompetens och konkurrenskraft.

Vår värdegrund

Vår värdegrund ska genomsyra hela verksamheten, hela tiden.

  • Vi utgår ifrån att alla människor är lika värda oavsett bakgrund och erfarenheter, vi signalerar tydligt när vi möter beteenden som inte motsvarar detta.
  • Vår verksamhet ska vara transparent, vi ska ha en öppen kommunikation, för att främja insyn i verksamheten samt möjligheten att delta och påverka.
  • Vi verkar för samarbete både med varandra och våra kunder.

Mer om BYA

Här hittar du mer information om BYA, våra medarbetare och medlemsföretag!