Utbildning i pepparspray för personskyddsväktare

Som ett alternativ till skjutvapen kan en personskyddsväktare efter särskild utbildning och vapenlicens utrustas med OC-spray (pepparspray).

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Eftersom kursdeltagare som en del i utbildningen själva under kontrollerade former får OC-spray droppat i ett öga kan deltagaren under utbildningen uppleva smärta vilket kan medföra förhöjd stressnivå.

Endast den som med godkänt resultat har genomgått väktargrundutbildning enligt FAP 573-1, bilaga 1 samt utbildning i bevakning av enskild person, bilaga 6 får antas till utbildningen.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna ange de regler som styr personskyddsväktares användande av OC-spray och hur avrapportering ska ske. Känna till vilken effekt som OC-spray kan orsaka, risker för sekundär spridning och kontaminering, och etiska och andra konsekvenser av användningen av OC spray. Ha praktisk förmåga att använda OC-spray och erfarenheter av effekterna av exponering.

Schema

Kursen genomförs mellan 08.00 och 17.00

Kursfakta

Kursen genomförs över hela landet men enbart som uppdragsutbildning. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Endast den som med godkänt resultat har genomgått väktargrundutbildning och är behörig att utföra bevakning som väktare samt genomgått utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd enligt FAP 573-1 eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser får antas till utbildningen.

 

Kursdeltagare tänk på att

– Syn och andning påverkas och vissa symptom kan kvarstå en tid efter utbildningen
– Det kan det vara olämpligt att köra bil från övningsplatsen
– Om du kontaktlinser eller nyligen genomgått någon form av ögonoperation så bör du ta kontakt med din läkare för samråd innan kursstart

ARBETSGIVARE TÄNK PÅ ATT

– Kontrollera i förväg att de deltagare som du anmäler till utbildningen är fullt friska
– Inventera dom eventuella problem som kan uppstå under kursen
– Kontrollera att deltagaren har förstått ovanstående information

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 2000:-

Avbokningsavgift: 500:-

Kursinnehåll

Juridik 2 timmar

Teknik och taktik 2 timmar

Praktisk övning 4 timmar


Utbildningen omfattar 10 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av PMFS 2017:10 FAP 573-1, bilaga 13

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar