Värdetransportutbildning

Utbildning i värdetransport är en särskild utbildning för väktare som ska transportera och skydda sedlar, mynt eller egendom.

För att väktare ska få utföra värdetransport krävs att han eller hon utöver väktargrundutbildning har genomgått utbildning i värdetransport.

Kursdeltagare får antas till utbildning i värdetransport efter att väktargrundutbildning, VU 1 har genomförts. Efter att kursen VU 1 och utbildning i värdetransport har genomförts får kursdeltagare under handledning genomföra Praktisk Yrkesträning (PYT) i verksamhetsslaget värdetransport.

Efter genomförd väktargrundutbildning samt utbildning i värdetransport blir kursdeltagaren behörig att självständigt arbeta som värdetransportör i ett auktoriserat bevakningsföretag.

Mål

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna utföra bevakning i verksamhetsslaget värdetransport på ett säkert och kvalitativt sätt inom ramen för ett auktoriserat bevakningsföretag.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00. Den veckodag då praktiska övningar genomförs meddelas av kursledaren vid kursstart.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 5 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften. Ta med oömma kläder för utomhusbruk för att kunna genomföra en dag praktiska övningar.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

Endast den som är behörig att utföra arbete som väktare eller genomgår utbildning i särskild ordning enligt 7 kap. 2 §, 3 st får antas till utbildningen. Vilket innebär att kursdeltagaren lägst ska genomgått VU1 med godkänt resultat alternativt ha genomgått fullständig väktargrundutbildning.

Krav för att utföra värdetransport är att den anställde väktaren:

– Har minst ett års erfarenhet av bevakning eller,
– Bedömts mogen och lämplig för uppgiften efter att ha genomgått personlighetstest
– Genomgått väktargrundutbildning samt utbildning i värdetransport

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 2500:-

Kursinnehåll

Allmänt om värdetransportörer 4 tim

Tekniska hjälpmedel 8 tim

Arbetsetik och moral 6 tim

Brottsliga angrepp 6 tim

Riskanalys 12 tim

Skriftligt och praktiskt prov 14 tim


Utbildningen omfattar 50 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs av PMFS, FAP 573-1. Version 801

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar