Arbetsmiljömaterial

BYA utvecklar arbetsmiljön inom bevakningsbranschen. Här nedan hittar du länkar till fakta, handböcker, checklistor och vägledningar som BYA har tagit fram för att främja arbetsmiljön för medarbetare i bevakningsföretagen. 

Handböcker och vägledning
Arbetsmiljöhandbok
Arbetsmiljöhandbok webb (Ej tillgänglig för tillfället)

Gravida ammande i Bevakningsbranschen

Hälsa vid nattarbete
Nattugglan – Om att äta rätt, sova rätt etc vid nattarbete
Nattugglan – Om att äta rätt, sova rätt etc vid nattarbete webb

Bevakningslokaler
Bättre Bevakningslokaler

Fälthandböcker
Fälthandbok Medarbetare
Fälthandbok Skyddsombud
Fälthandbok Chefens Arbetsmiljökompass

Kroppsburen utrustning
Kroppsburen utrustning och hälsofaktorer – Ergonomi & Hälsa

Fallrisker
Arbete på hög höjd

Fordon
Fordonsergonomi

Ergonomi
Hälsa & Ergonomi för bevakningsbranschen
Bättre Ergonomi & Hälsa för ronderande väktare och parkeringsvakter

Skyddsvästar
Skyddsvästar Kravspecifikation
Frågot & svar om skyddsvästar

Överfallslarm
Framgångsfaktorer vid överfallslarm

Checklistor
Checklista och Framgångsfaktorer för arbete i utsatta områden – Bevakningspersonal

BYA och Prevent har gemensamt arbetat fram ett antal checklistor för arbetsmiljö. Dessa finns om du följer nedanstående länk:

Checklistor för skyddsronder och riskbedömningar i bevaknings- och säkerhetsbranschen

Rapporter
Butikskontrollantens arbetsmiljö (2011)

Arbetsmiljö värdetransport (2015) – Enbart för auktoriserade bevakningsföretag medlemmar i Säkerhetsföretagen med auktorisation för värdetransport.

Blanketter
Handlingsplan
Begäran om arbetsmiljöåtgärd – för skyddsombud

Mer om arbetsmiljömaterial

Ta gärna kontakt med oss på BYA om du vill veta mer om våra arbetsmiljömaterial.

Läs mer

Mer inom arbetsmiljö