Riskhantering

Utbildning ger kursdeltagare grunder i riskanalyser och aktivt riskhanteringsarbete.

Utbildningen syftar till att kursdeltagaren känna sig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa. Det innebär bl. a. att kursdeltagaren efter utbildningen ska kunna aktivt medverka i företagets riskbehandlingsarbete och utföra enkla och normala riskanalyser genom att tillämpa BYA:s 6-stegs modell.

FÖRKUNSKAPS- ANTAGNINGSKRAV

Kursdeltagaren ska genomgått PAM, AFG eller minst ha motsvarande kunskaper. Vid ev. frågor kontakta arbetsmiljo@bya.se

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 500:-

Kursinnehåll

• Riskhantering i praktiken

- Några viktiga begrepp

• Riskhanteringens process

- Delprocesser och moment

• Riskhanteringens allmänna principer

- Förutsättningar för Riskhantering i Arbetsmiljön (RHA)

• BYAs RHA-modell

- 6-stegs modellen

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar