Introduktion i Arbetsmiljö på distans

Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud som av olika anledningar inte har möjlighet att närvara fysiskt på kurs under pandemin, och syftar till att ge deltagaren tillräckliga kunskaper för att komma igång med arbetsmiljöarbetet. Undervisningen är interaktiv med kursledare och sker i realtid.

Kursen hjälper deltagaren att förstå sin roll i arbetsmiljöarbetet. Deltagaren lär sig hur man snabbt hittar i lag och föreskrift och får kännedom om några av de vanligast förekommande arbetsmiljöriskerna samt lär sig hur en enkel riskhantering går till. Efter kursen kommer deltagaren även att förstå vikten av ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och hur viktigt det är att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt att allt detta sker i samverkan.

Kursen är uppdelad på två halvdagar och innehåller även enklare hemuppgifter inför kurstillfällena. Total kurstid inklusive hemuppgifter beräknas till ca 10h.

Kursen är kostnadsfri för BYA:s medlemsföretag och finansieras via serviceavgifter. Avbokningsavgift tas ut för deltagare som ej avanmält sin bokning.

Övrigt:

Deltagaren behöver tillgång till en dator med kamera, mikrofon, stabil internetuppkoppling och en uppdaterad webbläsare.

Anmälan till kursen görs i BYA Online. Deltagaren behöver ha lagt upp sin e-postadress i den egna profilen på BYA Online så att en länk till utbildningen och instruktioner för hemuppgift kan skickas.

OBS! Denna kurs + fördjupningskurs arbetsmiljö distans + Komplettering PAM distans = motsvarar den fysiska PAM 1 + 2.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 1500:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Vad är arbetsmiljö?

Skyddsombudets och chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Regelverk

Riskhantering

Informationssökning

Samverkan


Kursen omfattar totalt 2 halvdagar + hemuppgift 10 tim (Del 1 & 2)

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar