Fördjupningskurs i arbetsmiljö på distans

Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud som har genomgått BYA’s Introduktionskurs i arbetsmiljö på distans. Kursen syftar till att ge deltagaren ytterligare kunskaper att hantera vanligt uppkomna arbetsmiljöfrågor. Undervisningen är interaktiv och sker i realtid.

Kursen fokuserar bland annat på hur du som chef och skyddsombud sätter mål för OSA och hur man följer upp så att fastställda rutiner fungerar. Du kommer även att få kunskaper i hur det går att räkna på sjukfrånvaro, samt hur rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning ska fungera enligt gällande lagstiftning. I kursen kommer vi även att titta på hur vi kan använda rapporteringsverktyget GIA för att förebygga ohälsa och olycksfall. Efter kursen så kommer deltagaren även att förstå hur samordnings- och rådighetsansvar fungerar och vad de för branschen vanligaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket innehåller. Hela kursen genomsyrar att allt arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan.

Kursen är uppdelad på fyra halvdagar i följd. Dag 1: 13 -17, dag 2: 8 -12 (självstudier), dag 2: 13 -17 och dag 3: 8 -12. Total kurstid inklusive självstudier beräknas till ca 16h.

Kursinnehåll:

  • SAM uppföljning
  • OSA i praktiken
  • Rehabilitering och arbetsanpassning
  • Arbetsmiljö och ekonomi
  • GIA fördjupning
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Samordnings- och rådighetsansvar

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri för BYA:s medlemsföretag och finansieras via serviceavgifter. Avbokningsavgift tas ut för deltagare som ej avanmält sin bokning.

Genomförande

Deltagaren behöver tillgång till en egen dator med kamera, mikrofon, stabil internetuppkoppling och en uppdaterad webbläsare.

Kursanmälan

görs av deltagaren i samband med att kursen Introduktion i arbetsmiljö bokats, kontakta BYA kontakt@bya.se

OBS

Denna kurs blir tillsammans med kurserna ”introduktion i arbetsmiljö distans” samt den slutliga ”Komplettering PAM distans” tillsammans en utbildning som motsvarar den fysiska kursen ”PAM 1 + 2”.

Detta är en lösning primärt under pandemin.

Om kursen

Detta är en fortsättning på kursen Introduktion i arbetsmiljö och har detta som förkunskapskrav.

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 1500:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

- SAM uppföljning

- OSA i praktiken

- Rehabilitering och arbetsanpassning

- Arbetsmiljö och ekonomi

- GIA fördjupning

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter

- Samordnings- och rådighetsansvar 

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar