Komplettering AFG Distans

Kursen vänder sig till gruppledare som har genomgått BYA’s Distansutbildning i arbetsmiljö för gruppledare. Kursen syftar till att ge deltagaren ytterligare kunskaper i arbetsmiljö och ge deltagaren möjlighet att få ett utbildningsbevis som motsvarar grundutbildning AFG – distans. Undervisningen är interaktiv och sker i realtid.

Kursen fokuserar på din roll som gruppledare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I början av kursdagen repeterar vi några av de delar från tidigare utbildning. Sedan bygger vi på med bland annat en genomgång av samordnings- och rådighetsansvar. Samt en fördjupning i kamrat- och krisstöd med Falck Academy som tar vid från tidigare kurs. Även ett kortare avsnitt om hur du som gruppledare kan hantera ett svårt samtal med en medarbetare behandlas. Hela kursen genomsyrar att allt arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan.

Kursen genomförs under en halvdag, kurstid beräknas till 4h.

Tid: 13.00 -17.00

Anmälan sker av behörig kursbokare i BYA Online.

OBS! Denna kurs är en fortsättning på kursen Distanskurs i arbetsmiljö för gruppledare och har detta som förkunskapskrav.

Om deltagaren vill boka plats på kursen i samband med att kursen Distanskurs i arbetsmiljö för gruppledare bokats, kontakta BYA kontakt@bya.se

Kursen är kostnadsfri för BYA:s medlemsföretag och finansieras via serviceavgifter. Avbokningsavgift tas ut för deltagare som ej avanmält sin bokning.

Kursen innehåller:
• Kort repetition av innehållet i kursen Distansutbildning i arbetsmiljö för gruppledare
• Forts. Kris- och kamratstöd
• Svåra samtal
• Samordnings- och rådighetsansvar

Kurskostnader exklusive moms

Avbokningsavgift: 1500:-

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

Kort repetition av innehållet i kursen Distansutbildning i -arbetsmiljö för gruppledare

Forts. Kris- och kamratstöd

Svåra samtal

Samordnings- och rådighetsansvar 


Kursen genomförs under en halvdag.

Tid: 13.00 -17.00

 

Total kurstid beräknas till ca 4h.

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar