Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

Utbildning i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den riktar sig till skyddsombud och chefer som vill ha ökad insikt om föreskrifterna och vad de innebär. Utbildningen är framtagen för att främja samverkan på arbetsplatsen. För bästa utbildningseffekt rekommenderar BYA att chef och skyddsombud går kursen tillsammans.

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den riktar sig till skyddsombud och chefer som vill ha ökad insikt om föreskrifterna och vad de innebär.

Kursen innehåller bl a villkor och förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet varvid BYA rekommenderar att kurdeltagare först går utbildningen PAM – Praktisk Arbetsmiljö eller minst har motsvarande förkunskaper.

Kursavgift

– Kursen är kostnadsfri för medlemsföretag och finansieras genom kollektivavtalets serviceavgifter
– Rese- och utbildningsbidrag utbetalas till kursdeltagarens företag

Kursinnehåll
Organisatorisk & Social Arbetsmiljö

Kursinnehåll:
•AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
•Repetition i Systematiskt Arbetsmiljö Arbete SAM
•Hantera och förebygga hög arbetsbelastning
•Hantera och förebygga kränkande särbehandling
•Samverkan på arbetsplatsen
•Sätta upp och nå mål med OSA

Kursledare:
Jan Johansson Securitas
Jari Sotkasiira Transportarbetareförbundet

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar