Välkommen till BYA

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) är en ideell förening där medlemmarna är bevakningsbranschen representerade av Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.BYA utbildar och utvecklar medarbetare i bevakningsföretagen och erbjuder ett heltäckande utbildningsprogram av utbildningar inom arbetsmiljö samt av Polismyndigheten föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal. BYA är ett av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag och utbildar varje år cirka 9 000 personer och är därigenom bevakningsbranschens marknadsledande utbildningsföretag. BYA är därutöver en av landets största aktörer inom utbildning.

Med kunskap och utveckling bistår vi våra medlemmar i uppdraget att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Läs mer>>VI UTVECKLAR BEVAKNINGSBRANSCHEN

BYA är vägen till ett säkert yrke. Vi erbjuder väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och parkeringsvakter ett heltäckande utbildningsprogram av föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal.


KUNSKAP, TRYGGHET OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

Vi har ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar för att tillgodose branschens behov. Arbetet med att ta fram och utveckla nya utbildningar och projekt pågår ständigt. Det är vi som utvecklar den populära Arbetsmiljöhandboken.

VÄKTARGRUNDUTBILDNING FÖR PRIVATPERSON

Som privatperson har du möjlighet att köpa en grundutbildning för väktare, VU 1 hos BYA. Innan du antas till utbildning får du genomgå ett person- och lämplighetstest samt en intervju. Efter utbildningen har du goda chanser att få till anställning inom något av BYA:s medlemsföretag. Läs mer>>

ORDNINGSVAKTSUTBILDNING FÖR BEVAKNINGSFÖRETAG 

BYA genomför grundutbildning för ordningsvakt. För att antas till denna utbildning krävs anställning i ett bevakningsföretag som är medlemmar i Säkerhetsföretagen samt att sökanden uppfyller kursens antagningskrav. Läs mer>>

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

BYA är certifierad enligt standarden ISO 9001:2015.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

DIN PERSONLIGA INTEGRITET är viktig för oss.

Ta del av vår integritetspolicy.

Senaste nyheterna

Inget självskydd på fortbildning för väktare

I syfte att minska risken för smittspridning av coronavirus har BYA tillfälligt ersatt de praktiska delarna i ämnet KKS (kommunikation, konflikthantering och självskydd) med annan föreskriven utbildning. 

Nya åtgärder för att förhindra sjukdomen Covid-19

På ett extra styrelsemöte den 30 oktober har BYA:s styrelse i syfte att minska risken för smittspridning beslutat att från och med den 2 november ställa in samtliga arbetsmiljöutbildningar, förutom kursen Introduktion i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud som genomförs som webbutbildning. Beslutet gäller till den 31 december och kan komma att förlängas.

BYA söker KKS-instruktörer

Vill du vara med och utbilda dina kollegor i kommunikation, konflikthantering och självskydd (KKS)? 

Läs mer>>

FÖRSVARSMAKTEN OCH BYA I SAMARBETE Väktare - Soldat - Skyddsvakt

Läs mer>>