Välkommen till BYA

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) är en ideell förening där medlemmarna är bevakningsbranschen representerade av Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) utbildar och utvecklar medarbetare i bevakningsföretagen och erbjuder ett heltäckande utbildningsprogram av utbildningar inom arbetsmiljö samt av Polismyndigheten föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal. BYA är ett av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag och utbildar varje år cirka 11 000 personer och är därigenom bevakningsbranschens marknadsledande utbildningsföretag. BYA är därutöver en av landets största aktörer inom utbildning.
Med kunskap och utveckling bistår vi våra medlemmar i uppdraget att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Läs mer>>

VI UTVECKLAR BEVAKNINGSBRANSCHEN

BYA är vägen till ett säkert yrke. Vi erbjuder väktare, skyddsvakter och parkeringsvakter ett heltäckande utbildningsprogram av föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal.

KUNSKAP, TRYGGHET OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

Vi har ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar för att tillgodose branschens behov. Arbetet med att ta fram och utveckla nya utbildningar och projekt pågår ständigt.

Läs mer

VÄKTARGRUNDUTBILDNING FÖR PRIVATPERSON

Som privatperson har du möjlighet att köpa en grundutbildning för väktare, VU 1 hos BYA. Innan du antas till utbildning får du genomgå ett person- och lämplighetstest samt en intervju. Efter utbildningen har du goda chanser att få till anställning inom något av BYA:s medlemsföretag.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

BYA är certifierad enligt standarden ISO 9001:2015.

Läs mer

DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Är viktig för oss. Läs om hur vi behandlar personuppgifter HÄR.

ARBETSMILJÖHANDBOK

För att chefer, skyddsombud och medarbetare i bevaknings- och säkerhetsföretagen ska få snabb rådgivning om arbetsmiljöfrågor finns branschens arbetsmiljöhandbok online.

Läs mer

Nyheter

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya

FÖRSVARSMAKTEN OCH BYA I SAMARBETE VÄKTARE - SOLDAT - SKYDDSVAKT

Läs mer