Välkommen till BYA

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) är en ideell förening där medlemmarna är bevakningsbranschen representerade av Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) utbildar och utvecklar medarbetare i bevakningsföretagen och erbjuder ett heltäckande utbildningsprogram av utbildningar inom arbetsmiljö samt av Polismyndigheten föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal. BYA är ett av Länsstyrelsen auktoriserat utbildningsföretag och utbildar varje år cirka 9 000 personer och är därigenom bevakningsbranschens marknadsledande utbildningsföretag. BYA är därutöver en av landets största aktörer inom utbildning.
Med kunskap och utveckling bistår vi våra medlemmar i uppdraget att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Läs mer>>

VI UTVECKLAR BEVAKNINGSBRANSCHEN

BYA är vägen till ett säkert yrke. Vi erbjuder väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och parkeringsvakter ett heltäckande utbildningsprogram av föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal.

KUNSKAP, TRYGGHET OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

Vi har ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar för att tillgodose branschens behov. Arbetet med att ta fram och utveckla nya utbildningar och projekt pågår ständigt.

Läs mer

VÄKTARGRUNDUTBILDNING FÖR PRIVATPERSON

Som privatperson har du möjlighet att köpa en grundutbildning för väktare, VU 1 hos BYA. Innan du antas till utbildning får du genomgå ett person- och lämplighetstest samt en intervju. Efter utbildningen har du goda chanser att få till anställning inom något av BYA:s medlemsföretag.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

BYA är certifierad enligt standarden ISO 9001:2015.

Läs mer

DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Är viktig för oss. Läs om hur vi behandlar personuppgifter HÄR.

Nyheter

Webbinarium om avtrubbning den 9 februari

Den 9 februari klockan 14:00 börjar BYAs webbinarium om risken för att vi blir avtrubbade i vårt arbete. Det handlar om hur vår syn på människor kan förändras och hur vår syn på hot / våld kan förändras. Läs mer på Webbinarium: Avtrubbning en företeelse att vara vaksam på – BYA

Hur BYA hanterar Corona

Vi på BYA följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och sammanfattar här de åtgärder vi har vidtagit för våra utbildningar ska genomföras på ett smittsäkert sätt. Genom följande åtgärder minskar vi risken för smittspridning: Krav på vaccinationsbevis införs from den 2022-01-10 (läs mer HÄR) Vi erbjuder fortbildning för väktare som webbaserad utbildning. Vi förbereder fortbildning för skyddsvakt som…Läs mer

Införande av krav på vaccinationsbevis i BYA:s verksamhet

Den pågående pandemin med ökad smittspridning innebär en stor osäkerhet kring vilka effekter detta kan få. Polismyndighetens tillfälliga föreskrifter för att skydda mot sjukdomen covid-19 upphörde dessutom att gälla den 2021-12-31. BYA har en skyldighet att göra allt som är rimligt för att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19. Mot denna bakgrund…Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN OCH BYA I SAMARBETE VÄKTARE - SOLDAT - SKYDDSVAKT

Läs mer