Testa din dator

För att kunna delta på BYA:s fortbildning på distans behöver deltagarna rätt förutsättningar för att det ska fungera bra och för att undvika problem under kursen. Några av dessa förutsättningar är att de behöver tillgång till dator med tillräcklig kapacitet samt lämplig plats för att sitta vid en dator i tre dagar. Beskrivning av kursen samt specifikationer gällande arbetsplats samt teknik listas nedan.

Beskrivning av system och förutsättningar
Deltagaren behöver en dator med bra och stabil internetuppkoppling (minst 30Mbit/s nedströms/20Mbit/s uppströms per deltagare på nätverket), webkamera, högtalare och mikrofon. Datorn och uppkopplingen ska klara av att delta i ett videomöte med både ljud, mikrofon och bild, samt kunna strömma film. Datorn ska även klara att använda de webapplikationer som finns på bya.se. För att säkerställa att datorn klarar av dessa krav klicka på testknappen nedan. Detta test bör ske minst 7 dagar för kursstart för att det ska finnas möjlighet att åtgärda eventuella fel. BYA eller företaget som deltagarna arbetar på kan inte garantera att de kan ge support för tekniska problem om de upptäcks samma dag som kursen startar. Tekniska problem som upptäcks innan kursstart ska i första hand hanteras av deltagarens företags IT-avdelning eller motsvarande.

Deltagarna behöver utöver ovanstående ha tillgång till BankID/Mobilt BankID under hela kursen, dels för att kunna säkerställa identitet och dels för att komma åt kursmaterial. Om deltagaren saknar BankID kan BYA i undantagsfall utdela en engångskod för inloggning på bya.se. För detta krävs att deltagaren har en personlig mailadress registrerad i BYA Online.

För att minska smittspridning och för att säkerställa identifiering ska i första hand varje deltagare ha en egen dator och inte sitta i direkt anslutning till andra deltagare eller medarbetare. Skulle det i undantagsfall krävas att flera deltagare behöver dela enhet ska skärmen vara så pass stor att det inte påverkar deltagandet negativt. Om flera deltagare delar på en dator är maxantalet fem deltagare. Skärmens storlek ska även vara anpassad för att alla ska kunna se och ta del av kursen. Alla deltagarna ska kunna synas i webkameran när kursen körs om de sitter tillsammans

Vi rekommenderar att datorn har följande kapacitet och mjukvara:
• 8gb ramminne
• Skärm på minst 13tum
• Webkamera med minst 720p (krav på upplösning är för att säkerställa identifiering)
• Högtalare och mikrofon (hörlurar krävs om utbildning sker i en lokal där fler personer vistas)
• Tangentbord och mus
• Operativsystem Windows 10 (uppdaterat)
• Webbläsare Google Chrome alt. Microsoft Edge.
• Zoom installerat på datorn.

BYA kan inte garantera att ge support till system som inte omfattas av ovanstående beskrivning,

Utöver ovanstående tekniska förutsättning ställs även följande krav på deltagaren.

• Datorn ska kunna koppla upp sig mot  samtliga underdomäner under bya.se exempelvis www.bya.se och kurs.bya.se, och använda de inbyggda applikationerna på bya.se vilket omfattar streamingtjänster samt att skicka formulärdata utan begränsningar eller spärrar i det interna systemet. För att lösa vissa arbetsuppgifter måste deltagaren även kunna komma åt formella websidor för svenska myndigheter.
• Deltagaren ska genomföra utbildningen på en plats där det går att säkerställa att obehöriga inte tar del av utbildningen varken i ljud eller bild.
• Deltagare måste kunna genomföra utbildning med webbkameran i gång hela tiden.

Deltagare bör kunna logga in 30 minuter innan kursstart för att identifiera sig samt göra ett test av tekniken.

OBS! Testet måste ske på den dator och det nätverk som kursen är avsett att köras ifrån.