Nyheter

Säkerhetspersonalens dag 14/2 2024

Säkerhetspersonalen i bevakningsbranschen har en egen dag som bland annat syftar till att: Uppmärksamma deras samhällsviktiga arbete Nominera årets kollega/medarbetare Länk: https://www.bya.se/sakerhetspersonalens-dag-2024/ Under perioden 14/2 – 31/8 kan du nominera årets kollega/medarbetare här: Nominerings formulär i Forms   

Viktigt – säkerställ att era kunder ansöker om tillstånd att använda ordningsvakter

Den nya lagen om ordningsvakter som träder ikraft den 1 januari innebär att alla ordningsvakter inte längre kommer få arbeta på så kallade 3 § LOV-områden. BYA rekommenderar medlemsföretagen att meddela berörda kunder att de omgående bör ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter enligt den nya lagen på de platser där ordningsvakter idag tjänstgör med…Läs mer

Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki. Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige. De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill…Läs mer

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya

Webbinarium om avtrubbning den 9 februari

Den 9 februari klockan 14:00 börjar BYAs webbinarium om risken för att vi blir avtrubbade i vårt arbete. Det handlar om hur vår syn på människor kan förändras och hur vår syn på hot / våld kan förändras. Läs mer på Webbinarium: Avtrubbning en företeelse att vara vaksam på – BYA

Sömn och nattarbete – BYA Webbinarium

Den 11 januari 2022 ordnar BYA ett webbinarium för sina medlemmar om sömn och nattarbete. Läs mer: Sömn och nattarbete – BYA Webbinarium

Till dig som gått kursen ”Introduktion arbetsmiljö distans”

Vi vill bara uppmärksamma dig som gått Introduktion arbetsmiljö på distans under pandemitiden kan komplettera denna med de två kurserna Fördjupningskurs arbetsmiljö distans samt Komplettering PAM distans och med dessa kurser få en utbildning som motsvarar den ordinarie fysiska grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud dvs PAM 1 + 2. Att ha PAM eller motsvarande…Läs mer

Förutsättningar för att delta i Fortbildning för väktare – distansutbildning

För att kunna delta på BYA:s fortbildning på distans via Zoom behöver deltagarna rätt förutsättningar för att det ska fungera bra och för att undvika problem under kursen. Några av dessa förutsättningar är att de behöver tillgång till dator med tillräcklig kapacitet samt lämplig plats för att sitta vid en dator i tre dagar. Beskrivning…Läs mer