Nyheter

Här kan du läsa de senaste nyheterna från BYA.

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya

Webbinarium om avtrubbning den 9 februari

Den 9 februari klockan 14:00 börjar BYAs webbinarium om risken för att vi blir avtrubbade i vårt arbete. Det handlar om hur vår syn på människor kan förändras och hur vår syn på hot / våld kan förändras. Läs mer på Webbinarium: Avtrubbning en företeelse att vara vaksam på – BYA

Sömn och nattarbete – BYA Webbinarium

Den 11 januari 2022 ordnar BYA ett webbinarium för sina medlemmar om sömn och nattarbete. Läs mer: Sömn och nattarbete – BYA Webbinarium

Till dig som gått kursen ”Introduktion arbetsmiljö distans”

Vi vill bara uppmärksamma dig som gått Introduktion arbetsmiljö på distans under pandemitiden kan komplettera denna med de två kurserna Fördjupningskurs arbetsmiljö distans samt Komplettering PAM distans och med dessa kurser få en utbildning som motsvarar den ordinarie fysiska grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud dvs PAM 1 + 2. Att ha PAM eller motsvarande…Läs mer

Förutsättningar för att delta i Fortbildning för väktare – distansutbildning

För att kunna delta på BYA:s fortbildning på distans via Zoom behöver deltagarna rätt förutsättningar för att det ska fungera bra och för att undvika problem under kursen. Några av dessa förutsättningar är att de behöver tillgång till dator med tillräcklig kapacitet samt lämplig plats för att sitta vid en dator i tre dagar. Beskrivning…Läs mer

Statlig utredning föreslår ändrade regler för ordningsvakter

Den särskilda utredaren Agneta Bäcklund har den 21 maj överlämnat Ordningsvaktsutredningen till Regeringen. Bakgrunden är att Regeringen inom ramen för 34-punktsprogrammet i november 2019 beslutade att genomföra utredningen. Av utredningsdirektiven framgår att syftet med utredningen är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Ordningsvaktsutredningens förslag i korthet: Utredningen föreslår att ordningsvakter…Läs mer

Resultat från medlemsundersökning

 I en färsk medlemsundersökning ökar BYA sitt NKI (Nöjd Kund Index) till 78 vilket är en väsentlig höjning från år 2016 då NKI uppgick till 72. Diagrammet visar att NKI i denna undersökning ligger på hela 78 (2016: 72). Detta kan jämföras med tidigare mätningar där bemanningsbranschen har NKI 69 och myndigheter NKI 58,3. Som…Läs mer

Kravspecifikation för skyddsvästar

Sedan 2008 har BYA haft i uppdrag av arbetsmarknadens parter i bevaknings- och säkerhetsbranschen att ta fram lämpliga krav på nivå av skydd i sk skyddsvästar. Specifikationen har uppdaterats vid ett antal tillfällen sedan 2008 och nu är det dags igen för version 2020.En viktig sak att kunna är att skyddsvästar i och med EU…Läs mer

Expertens tips till arbetsgivare om coronaviruset

Arbetsmiljötidningen Arbetsliv har intervjuat Arbetsmiljöverkets sakkunniga om tips kring att motverka smittspridning i arbetet. Läs mer om vad Jenny Persson Blom på Arbetsmiljöverket säger om Corona och riskerna för smittspridning i arbetslivet. Artikel här

Checklista för arbete med smittrisker

Partsgemensamma Prevent har tagit fram en digital checklista för att på ett mer systematiskt sätt gå igenom smittrisker på arbetsplatserna. Här finns den digitala checklistan

Kostnader för omprov, beslut

BYA:s styrelse har beslutat att införa avgifter för genomförande av omprov. Beslutet gäller från 2019-01-15. Kostnad för omprov I enlighet med styrelsebeslut kommer omprov att erläggas med en avgift om 500:- exkl moms. Detta faktureras medlemsföretaget efter genomfört omprov. Kostnad för omgång av kurs Vid omgång av hel kurs, i de fall en kursdeltagare har…Läs mer

Utbildningsbidrag – ordningsvakt

BYAs styrelse har beslutat att utbetala utbildningsbidrag riktat till medlemsföretag vars anställda genomför grundutbildning för ordningsvakter i Polismyndighetens regi. Ansökan gäller för auktoriserade bevakningsföretag som utför bevakning med ordningsvakter omfattas av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Bevakningsföretaget ska i enlighet med Kollektivavtalet betala lön under utbildningstiden samt bekosta utbildningen i sin helhet gentemot Polismyndigheten….Läs mer

Utbildningsbidrag för larmoperatörer

Auktoriserade bevakningsföretag som innehar medlemskap hos Säkerhetsföretagen eller avtal med Svenska Transportarbetarförbundet och därmed innehar kollektivavtal för bevakningspersonal har möjlighet att söka utbildningsbidrag för anställda som  genomfört  grundutbildning för larmoperatörer enligt PMFS (2017:10), FAP 573-1. Den som utför bevakning i larmcentral är undantagen från kravet på väktargrundutbildning. Om fullständig väktargrundutbildning saknas ska den som utför…Läs mer

OC-Spray för Personskydd

Ny kurstyp i BYA:s sortiment är från och med den 15 Februari 2019 utbildning för avvändare av OC-spray (personskyddsväktare). Utbildning genomförs på beställning och vänder sig till väktare som är behöriga att utföra bevakning av enskild person för dennes skydd. Efter genomgången utbildning kan kursdeltagaren ansöka om vapenlicens för OC-spray och därefter utrustas med OC-spray…Läs mer

Ny utbildning – Parkeringsvaktsutbildning

En ny utbildning i BYA:s sortiment är Grundutbildning för parkeringsvakter som tjänstgör på kommunal mark. Den som genomgått utbildningen kan förordnas som kommunal parkeringsvakt. Läs mer om kursen och kurstillfällen under: Våra kurser.