Nyheter

Kravspecifikation för skyddsvästar

Sedan 2008 har BYA haft i uppdrag av arbetsmarknadens parter i bevaknings- och säkerhetsbranschen att ta fram lämpliga krav på nivå av skydd i sk skyddsvästar. Specifikationen har uppdaterats vid ett antal tillfällen sedan 2008 och nu är det dags igen för version 2020.En viktig sak att kunna är att skyddsvästar i och med EU…Läs mer

Expertens tips till arbetsgivare om coronaviruset

Arbetsmiljötidningen Arbetsliv har intervjuat Arbetsmiljöverkets sakkunniga om tips kring att motverka smittspridning i arbetet. Läs mer om vad Jenny Persson Blom på Arbetsmiljöverket säger om Corona och riskerna för smittspridning i arbetslivet. Artikel här

Checklista för arbete med smittrisker

Partsgemensamma Prevent har tagit fram en digital checklista för att på ett mer systematiskt sätt gå igenom smittrisker på arbetsplatserna. Här finns den digitala checklistan

Kostnader för omprov, beslut

BYA:s styrelse har beslutat att införa avgifter för genomförande av omprov. Beslutet gäller från 2019-01-15. Kostnad för omprov I enlighet med styrelsebeslut kommer omprov att erläggas med en avgift om 500:- exkl moms. Detta faktureras medlemsföretaget efter genomfört omprov. Kostnad för omgång av kurs Vid omgång av hel kurs, i de fall en kursdeltagare har…Läs mer

Utbildningsbidrag – ordningsvakt

BYAs styrelse har beslutat att utbetala utbildningsbidrag riktat till medlemsföretag vars anställda genomför grundutbildning för ordningsvakter i Polismyndighetens regi. Ansökan gäller för auktoriserade bevakningsföretag som utför bevakning med ordningsvakter omfattas av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Bevakningsföretaget ska i enlighet med Kollektivavtalet betala lön under utbildningstiden samt bekosta utbildningen i sin helhet gentemot Polismyndigheten….Läs mer

Utbildningsbidrag för larmoperatörer

Auktoriserade bevakningsföretag som innehar medlemskap hos Säkerhetsföretagen eller avtal med Svenska Transportarbetarförbundet och därmed innehar kollektivavtal för bevakningspersonal har möjlighet att söka utbildningsbidrag för anställda som  genomfört  grundutbildning för larmoperatörer enligt PMFS (2017:10), FAP 573-1. Den som utför bevakning i larmcentral är undantagen från kravet på väktargrundutbildning. Om fullständig väktargrundutbildning saknas ska den som utför…Läs mer

OC-Spray för Personskydd

Ny kurstyp i BYA:s sortiment är från och med den 15 Februari 2019 utbildning för avvändare av OC-spray (personskyddsväktare). Utbildning genomförs på beställning och vänder sig till väktare som är behöriga att utföra bevakning av enskild person för dennes skydd. Efter genomgången utbildning kan kursdeltagaren ansöka om vapenlicens för OC-spray och därefter utrustas med OC-spray…Läs mer

Ny utbildning – Parkeringsvaktsutbildning

En ny utbildning i BYA:s sortiment är Grundutbildning för parkeringsvakter som tjänstgör på kommunal mark. Den som genomgått utbildningen kan förordnas som kommunal parkeringsvakt. Läs mer om kursen och kurstillfällen under: Våra kurser.