Kostnader för omprov, beslut

BYA:s styrelse har beslutat att införa avgifter för genomförande av omprov. Beslutet gäller från 2019-01-15.

Kostnad för omprov

I enlighet med styrelsebeslut kommer omprov att erläggas med en avgift om 500:- exkl moms. Detta faktureras medlemsföretaget efter genomfört omprov.

Kostnad för omgång av kurs

Vid omgång av hel kurs, i de fall en kursdeltagare har gått kurs samt genomfört omprov utan godkänt resultat, kommer en avgift om 500:-/kursdag att erläggas medlemsföretaget.

Fler nyheter

Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki. Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige. De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill…Läs mer

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya