Kostnader för omprov, beslut

BYA:s styrelse har beslutat att införa avgifter för genomförande av omprov. Beslutet gäller från 2019-01-15.

Kostnad för omprov

I enlighet med styrelsebeslut kommer omprov att erläggas med en avgift om 500:- exkl moms. Detta faktureras medlemsföretaget efter genomfört omprov.

Kostnad för omgång av kurs

Vid omgång av hel kurs, i de fall en kursdeltagare har gått kurs samt genomfört omprov utan godkänt resultat, kommer en avgift om 500:-/kursdag att erläggas medlemsföretaget.