Kravspecifikation för skyddsvästar

Sedan 2008 har BYA haft i uppdrag av arbetsmarknadens parter i bevaknings- och säkerhetsbranschen att ta fram lämpliga krav på nivå av skydd i sk skyddsvästar. Specifikationen har uppdaterats vid ett antal tillfällen sedan 2008 och nu är det dags igen för version 2020.En viktig sak att kunna är att skyddsvästar i och med EU förordningen 2016/425 om personlig skyddsutrustning,  är att skyddsvästar idag har statusen av personlig skyddsutrustning och därmed är något som arbetsgivaren skall tillhandahålla om en riskbedömning enligt arbetsmiljölagstiftningen säger att den behövs.

I förordningen anges att ”skydd mot skottsår och knivstick” ingår i kategori 3 av personlig skyddsutrustning, dvs personlig skyddsutrustning som skall minska risker som kan leda till mycket allvarlig följder, såsom dödsfall eller bestående hälsoskada.

Detta leder till tvingande krav för tillverkare, importör och distributör har krav på sig att utrustningen uppfyller det skydd som tillverkaren, importören eller distributören angett. Att det finns en bruksanvisning på svenska samt att (gällande skyddsvästar) att den är märkt med både CE märkning och att sifferkod för notifierat organ finns angivet.

BYAs kravspecifikation är framtagen utifrån att skyddet av branschens medarbetare är viktigt, den väst branschen anger som ”bevakningsväst” är en så kallad kombinationsväst, dvs skyddsvästen skall ha både ballistiskt skydd (G1) och knivskydd (K1). Sedan anges även hur man i kombination med detta skydd kan stärka skyddet genom komplettering till nivå G2 och K2 samt i kombination med en sk förstärkningsväst kan uppnå skyddet G3.

Läs mer i kravspecifikationen nedan samt om kraven på CE märkning nedan:

Här kan du se den fullständiga kravspecifikationen

Här kan du se vårt material om frågor & svar kring skyddsvästar

Här kan du läsa om Arbetsmiljöverkets och EUs krav på CE-märkning och angivande av notifierat organ.

Fler nyheter

Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki. Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige. De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill…Läs mer

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya