Utbildningsbidrag för larmoperatörer

Auktoriserade bevakningsföretag som innehar medlemskap hos Säkerhetsföretagen eller avtal med Svenska Transportarbetarförbundet och därmed innehar kollektivavtal för bevakningspersonal har möjlighet att söka utbildningsbidrag för anställda som  genomfört  grundutbildning för larmoperatörer enligt PMFS (2017:10), FAP 573-1.
Den som utför bevakning i larmcentral är undantagen från kravet på väktargrundutbildning. Om fullständig väktargrundutbildning saknas ska den som utför sådan bevakning istället vara utbildad enligt vad som krävs för arbete i certifierad larmcentral enligt SSF 136:4 och ISO 9001:2008.

Bidraget avser enbart lärarledd utbildning som utförs utanför traditionell lära som exempelvis bisittning (PYT) tillsammans med ordinarie larmoperatör/er eller handledare. Utbildningsbidraget betalas ut till medlemsföretaget för de larmoperatörer som genomgått  grundutbildning för larmoperatörer enligt FAP 573-1 under innevarande år. Utbildningsbidragets storlek är 700 kr/heldag, dock max 10 000 kr elev.

Ansökan och villkor

Medlemsföretaget ansöker om utbildningsbidraget genom att fylla i blanketten : Ansökan om  utbildningsbidrag för larmoperatörer.

I ansökan ska medlemsföretaget bifoga dokument som styrker att företaget innehar auktorisation för att bedriva larmcentral samt utbildningsplaner som visar på att utbildningen är genomförd enligt SSF 136:4 och ISO 9001:2008 samt antal lärarledda timmar som genomförs.

Ansökan undertecknas av föreståndare och facklig representant. BYA beslutar därefter om utbildningsbidrag skall beviljas och dess storlek.

  • Larmoperatören ska inneha anställning hos företaget
  • Larmoperatören ska erhållit kollektivavtalad lön under hela utbildningstillfället
  • Företaget ska gentemot den anställde stå för hela kurskostnaden
  • Kopia på utbildningsbevis ska bifogas
  • Utbetalning av utbildningsbidraget sker varje hel-/halvårsskifte.

Ladda ner Ansökan utbildningsbidrag larmoperatör HÄR