Statlig utredning föreslår ändrade regler för ordningsvakter

Den särskilda utredaren Agneta Bäcklund har den 21 maj överlämnat Ordningsvaktsutredningen till Regeringen.

Bakgrunden är att Regeringen inom ramen för 34-punktsprogrammet i november 2019 beslutade att genomföra utredningen. Av utredningsdirektiven framgår att syftet med utredningen är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

Ordningsvaktsutredningens förslag i korthet:

Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få arbeta trygghetsfrämjande, vilket kommer att lösa problemen för kommuner som med dagens regelverk vanligtvis nekas tillstånd att använda ordningsvakter.

Ordningsvakter föreslås också få nya arbetsuppgifter tex. att förstöra förverkad alkohol och att transportera omhändertagna personer.

Utredningen föreslår även att grundutbildning för ordningsvakter förlängs från minst 60 timmar till minst 160 timmar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs mer om utredningens förslag HÄR .