Statlig utredning föreslår ändrade regler för ordningsvakter

Den särskilda utredaren Agneta Bäcklund har den 21 maj överlämnat Ordningsvaktsutredningen till Regeringen.

Bakgrunden är att Regeringen inom ramen för 34-punktsprogrammet i november 2019 beslutade att genomföra utredningen. Av utredningsdirektiven framgår att syftet med utredningen är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

Ordningsvaktsutredningens förslag i korthet:

Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få arbeta trygghetsfrämjande, vilket kommer att lösa problemen för kommuner som med dagens regelverk vanligtvis nekas tillstånd att använda ordningsvakter.

Ordningsvakter föreslås också få nya arbetsuppgifter tex. att förstöra förverkad alkohol och att transportera omhändertagna personer.

Utredningen föreslår även att grundutbildning för ordningsvakter förlängs från minst 60 timmar till minst 160 timmar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs mer om utredningens förslag HÄR .

Fler nyheter

Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki. Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige. De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill…Läs mer

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya