Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki.

Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige.

De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill kan nya tillkommande uppgifter åläggas oss som bransch.

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen på BYA Wiki syftar till att höja kunskapsnivån om totalförsvaret i Sverige samt att skapa förståelse för bevakningsbranschens roll i Sveriges totalförsvar. Det syftar också till att redogöra för hur bevakningsbranschen avser bygga en utbildad, robust och bemannad organisation. Dimensionerad att lösa de uppgifter bevakningsbranschen kan komma att lösa i händelse av höjd beredskap och/eller högsta beredskap.

Totalförsvar – Bevakningsbranschen innehåller en föreläsning, webbutbildningar och möjlighet till ytterligare fördjupning inom totalförsvarsområdet. Du finner Totalförsvar – Bevakningsbranschen på BYA Wiki startsida. Ingen anmälan krävs för att få tillgång.

Länk: https://kurs.bya.se/#/kurstyp-wiki/Totalförsvar_-_Bevakningsbranschen

Fler nyheter

Kursplatser

Det finns gott om platser kvar på följande kurser:

Ny VU2 i juni

Vecka 26 start 24 juni finns nu en VU2