Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki.

Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige.

De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill kan nya tillkommande uppgifter åläggas oss som bransch.

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen på BYA Wiki syftar till att höja kunskapsnivån om totalförsvaret i Sverige samt att skapa förståelse för bevakningsbranschens roll i Sveriges totalförsvar. Det syftar också till att redogöra för hur bevakningsbranschen avser bygga en utbildad, robust och bemannad organisation. Dimensionerad att lösa de uppgifter bevakningsbranschen kan komma att lösa i händelse av höjd beredskap och/eller högsta beredskap.

Totalförsvar – Bevakningsbranschen innehåller en föreläsning, webbutbildningar och möjlighet till ytterligare fördjupning inom totalförsvarsområdet. Du finner Totalförsvar – Bevakningsbranschen på BYA Wiki startsida. Ingen anmälan krävs för att få tillgång.

Länk: https://kurs.bya.se/#/kurstyp-wiki/Totalförsvar_-_Bevakningsbranschen

Fler nyheter

Nytt på BYA Wiki: Totalförsvar – Bevakningsbranschen

Ämnesområdet Totalförsvar – Bevakningsbranschen finns nu tillgängligt på BYA Wiki. Bevakningsbranschens fredstida uppdrag är avgörande för att skydda samhällsviktig (eller säkerhetskänslig) verksamhet i Sverige. Vid höjd beredskap eller krig har bevakningsbranschen en stor och viktig roll i försvaret av Sverige. De uppgifter som åligger bevakningsbranschen i fredstid bedöms öka i samhället vid höjd beredskap, därtill…Läs mer

OSA i praktiken

Ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är några av de områden som kan påverka oss i vårt arbete och ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men hur kan vi arbeta aktivt i vår bransch med dessa frågor? I detta webbinarium får vi bland annat fördjupa oss i hur vi undersöker arbetsmiljön, arbetar förebyggande…Läs mer

Felutskick gällande distansutbildning!

Tyvärr har en nyhet gått fel gällande Distans väktare 22843909. Var vänlig att bortse från den. Med vänlig hälsning Kursadministrationen Bya