Viktigt – säkerställ att era kunder ansöker om tillstånd att använda ordningsvakter

Den nya lagen om ordningsvakter som träder ikraft den 1 januari innebär att alla ordningsvakter inte längre kommer få arbeta på så kallade 3 § LOV-områden.

BYA rekommenderar medlemsföretagen att meddela berörda kunder att de omgående bör ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter enligt den nya lagen på de platser där ordningsvakter idag tjänstgör med stöd av 3 § LOV enligt den äldre lagen.

Undantag från ovanstående är om nuvarande LOV3 bevakningsobjektet inte har några ordningsvakter som i närtid (exempelvis kvartal 1, 2024) ska genomgå fortbildning eller grundutbildning för ordningsvakter, ansökan kan då planeras att genomföras vid senare tillfälle enligt lokala förutsättningar.

Hämta blankett för ansökan här: https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/tillstand-att-anvanda-ordningsvakter/

För att handläggningen av ansökan ska bli så snabb och effektiv som möjligt bör ni aktivt hjälpa era kunder att fylla i ansökan på rätt sätt. Som stöd vid ifyllande av ansökan kan BYA:s checklista användas.

Support

Vi finns tillgängliga för frågor om ansökan om tillstånd enligt nya lagen från medlemsföretagen och kontrakterade kunder samt om problem uppstår med tolkningsfrågor.

Lars Sjöberg
08-703 08 24
lars.sjoberg@bya.se

Mikael Johansson
08-703 08 17
mikael.johansson@bya.se

FAQ

Följ denna LÄNK för att komma till vår FAQ

Fler nyheter

Platser kvar på VU2

Det finns flertalet platser kvar på Väktargrundutbildning del 2 ( VU2) i maj på följande orter