FAQ – Att ansöka om tillstånd för att använda ordningsvakter

FAQ om hur ett LOV 3 område som beslutats enligt äldre lag om ordningsvakter kan omvandlas till ett tillstånd att använda ordningsvakter enligt nya lagen om ordningsvakter.

Vilka kunder måste ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter?

Det är sakägare för platser, områden och verksamheter där ordningsvakter arbetar enligt 3 § LOV (gamla lag om ordningsvakter) som behöver ansöka om tillstånd att använda ordningsvakter enligt ny lag (2023:421) om ordningsvakter.

Skälet för detta är att övergångsreglerna i nya lagstiftningen innebär att de som går grundutbildning för ordningsvakter eller fortbildning efter 2024-01-01 ej kommer att kunna förordnas som ordningsvakt på ett LOV 3 område som beslutats enligt gamla lagen.

Hur och var ska ansökan om att använda ordningsvakter skickas?

Ansökan kan skickas digitalt eller med post till varje Polisregion. Klicka på Adress och- kontaktuppgifter i artikeln på Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/tillstand-att-anvanda-ordningsvakter/